Futsal for ungdomshold

I ungdomsrækkerne har vi i den kommende futsalsæson valgt at slå årgange sammen med det formål at samle de hold og klubber, der gerne vil futsal. Håbet er, at der er nok hold til, at vi kan niveaudele indenfor de enkelte rækker og dermed sikre, at flest mulige hold får en god oplevelse og møder modstandere på eget niveau.

Følgende rækker udbydes denne vinter:

  • U17/U19 drenge
  • U15/U16 drenge
  • U13/U14 drenge
  • U15/U16/U18 piger
  • U13/U14 piger


Baggrunden for sammenlægningen af rækkerne beror på en vurdering af, at spillet stadig er nyt for mange, og derfor er det måske ikke så afgørende hvilke årgange, der spiller mod hinanden, men mere at niveauet passer.

Ændringen betyder også, at der ikke længere spilles om et fynsmesterskab i futsal. Fokus er i stedet på at lave nogle gode stævner, hvor holdene matches så godt som muligt efter niveau.

Det første stævne udbydes som et introstævne ligesom foregående år.
Sæsonens næste to stævner er matchningsstævner, hvor man tilmelder sig begge stævner på én gang. Efter stævne et, ombryder vi forud for stævne to, så vi forhåbentlig ender med den bedst mulige matchning.

Se spilledagene for futsal for ungdomshold her.

Se reglerne for futsalstævner for ungdomshold her.

Tilmelding foregår i KlubOffice. Der er tilmeldingsfrist løbende.

 

Futsal for seniorhold

På seniorplan har vi tidligere afholdt et træningsstævne og et FM-stævne i futsal.

DBU Fyns Seniorudvalg har på baggrund af efterspørgsel fra flere klubber besluttet at ændre denne form. Formålet med ændringen er blandt andet, at det gerne skal blive lettere for de klubber og hold, der gerne vil spille futsal at planlægge deres kampe og rykke rundt på dem.

Fra og med sæsonen 2021/22 udbydes derfor en futsalturnering med enkeltkampe på samme måde, som man kender fra udendørssæsonen. Antallet af kampe vil afhænge af antallet af tilmeldte hold. Spilledato og kamptidspunkt fastsættes af hjemmeholdet, og hjemmeholdet skal kunne stille en hal til rådighed, som der kan spilles i.

DBU Fyn påsætter dommere til kampene. Vinderen af turneringen kåres som fynsmester.

Holdtilmelding foregår via KlubOffice. Se prisen for holdtilmelding her.

Der udbydes en turnering for både herrer og kvinder.

 

Datoplan:

  • Der er tilmeldingsfrist søndag den 3. oktober
  • Kampprogrammet udarbejdes i oktober
  • Turneringen afvikles i perioden november – januar

 

Se hvilke regler vi spiller efter i futsalturneringen for seniorhold her.

Har du spørgsmål til den nye futsalturnering for seniorhold, kan du kontakte Lau Krogshede på lauk@dbufyn.dk eller 6311 5999