Noget tyder dog på, at forskellige enkeltinitiativer ikke er nok til at vende den udvikling, som efterhånden mere er blevet reglen end undtagelsen;


Hvis du ikke er på vej på landsholdet, kan du lige så godt stoppe med at spille fodbold, når du er ung. Eller kan du? Fodbold skal jo stadig være sjovt, og fornøjelsen ved fællesskab, kammeratskab og ungdomsliv, kan rummes lige så godt i fodboldklubberne, som børnefodbolden kan. For ungdomsfodbold handler også om de mange, der ikke spiller fodbold med drømmen om at nå Superliga og landshold, men hvor bevidstheden om egne evner er stor nok til, at fokus har flyttet sig til noget andet, nemlig fællesskab, sammenhold, samvær, venskaber og motion.


Men er vi gode nok til at rumme det i dag eller er vi for traditionsbundne og elitære i vores opfattelse af ungdomsfodbolden? Dansk breddefodbold skal blive meget bedre til at kunne rumme alle de unge - gode og mindre gode, talenter eller ikke talenter. Det kommer til at kræve en kulturændring i arbejdet med ungdomsfodbolden. Vi skal ændre mindsettet både hos ledere og trænere i fodboldens verden og hos de unge selv, så fokus på sammenhold, fællesskab og verdens sjoveste spil igen kommer i fokus. Vi tror på, at gode ungdomsmiljøer vil styrke bredden. Det kommer til at kræve, at klubberne, der arbejder med ungdomsfodbold, tager et stort ansvar og definerer, hvordan de vil have ungdomsfodbold i klubben, og hvordan de vil arbejde med deres ungdomsmiljøer.


Trivslen skal i højsædet, for i en travl hverdag er det særligt det, de unge mennesker værdsætter. For mange af dem handler det ikke kun om det fodboldfaglige. Det handler også om at spille fodbold for sjov og være sammen med deres kammerater og få det frirum, de har brug for. Derfor er det vigtigt, at fodboldklubber kan skabe en virkelighed og nogle tilbud, der passer til de unge. Der må ikke være for meget fokus på præstationer, det skal handle mere om trivslen.
Her er trænerne og lederne i fodboldklubberne de absolutte nøglepersoner. De har potentialet til at vende den kedelige udvikling, hvis de formår at skabe de rette ungdomsmiljøer og sætte fokus på trivslen, glæden og sammenholdet fremfor præstationerne. Det vil rigtig mange steder kræve en kulturændring og et stort arbejde.


Det gælder også hos os i DBU. I 2021 har vi vedtaget en børnefodboldstrategi, som har samme formål med at sætte fokus på børns trivsel. Derfor er det helt naturligt, at vi inden længe også sætter gang i det forberedende arbejde til en ny ungdomsfodboldstrategi. Målet er i sidste ende at vende udviklingen, hvor det er mere reglen end undtagelsen, at en stor del af spillerne på et fodboldhold falder fra i løbet af teenageårene, og får fokus på alle de værdier, som man som ung kan være en del af ude i fodboldklubberne. I foreningslivet kan de unge lære, hvordan demokratiet fungerer, og de kan få smag for at blive frivillige – noget vi i den grad også fremover har brug for i vores samfund. Det er nemlig vigtigt at de unge også er en del af foreningslivet og dermed føler sig som ”en del af noget større!”