Det er fedt at opleve, at der bliver gjort noget aktivt for at byde én velkommen, når man kommer ud for at dømme, og at folk ude i klubberne har respekt for det arbejde, vi er der for at udføre. Daniel Hansen, 41, fodbolddommer fra Fredericia

Netop dén positive tilgang har Daniel blandt andet oplevet hos Kolding IF, og det er ikke tilfældigt, for ifølge klubbens dommerkontakt, Kent Larsen, er der arbejdet bevidst med modtagelsen af dommerne i klubben:

- Vi undersøger altid, hvem der skal dømme en given kamp og informerer spillerne om, hvad dommeren hedder. Når dommerne så ankommer, sørger jeg for at byde velkommen, er på fornavn med dem og viser dem til rette i vores faste dommeromklædningsrum, fortæller Kent Larsen og uddyber:

- Selvom det virker banalt, tror jeg, at det med at være på fornavn med dommerne, hjælper os med at skabe en relation, som er med til, at der bliver talt ordentligt på banen. Det bliver mere venskabeligt og gør det bare til en bedre oplevelse for alle.

 

Tag stilling som klub

Kent Larsen fortæller også, at man i klubben har en generel holdning til at prøve at bakke dommeren op, og fokusere mere på eget spil end fejlkendelser fra dommerens side. Det er et udtryk for en klubkultur, hvor der er taget stilling til, hvordan man skal opføre sig på fodboldbanen.

- Som klub har vi arbejdet meget med, at vi ikke får de dårlige episoder på banerne, hvor nogen går over stregen enten verbalt eller fysisk. Vi har før selv sanktioneret en spiller, så hvis en spiller havde fået en karantæne af DBU, så har vi selv givet yderligere karantænedage til spilleren, fordi vi som klub ikke vil finde os i dårlig opførsel, afslutter Kent Larsen.

 

Trænerne kan også gøre en forskel

Dommer Daniel Hansen fremhæver også, hvordan han oplever, at nogle trænere er rigtig gode til at tage temperaturen på kampen og de enkelte spillere, og på den måde kan en træner også være med til at påvirke udviklingen henimod en bedre kultur på banen. En træner, som ifølge Daniel Hansen, er dygtig til denne disciplin er Ilhami Alici fra Gauerslund IF.

Ilhami Alici nævner selv, at hans ageren som træner, hovedsageligt er et resultat af klubbens arbejde med dens DNA-profil og kultur:

- En vigtig pointe er, at vi helt generelt taler ordentligt i klubben. Den gode tone starter ikke på banen overfor en dommer. Den starter i omklædningsrummet og i en kultur, hvor der ikke er mobning, og der er plads til alle typer. Vi sørger for at adfærdsregulere hele tiden fx undervejs i en træning, hvis vi oplever dårlig adfærd eller grimt sprog, udtaler Ilhami Alici og uddyber:

Vi sørger for at italesætte, når nogen ikke opfører sig ordentligt, og på en pæn måde fortæller vi dem, at det ikke er måden, vi er på i klubben. Vi vil simpelthen ikke acceptere diskriminerende sprog. Hvis en spiller er gået over stregen, er det min erfaring, at det fungerer godt at tale om det dagen efter. Her kan spilleren som regel godt selv se, at deres adfærd ikke var i orden. Jeg har selv oplevet spillere, der ved efterfølgende træning har sagt undskyld til holdkammerater for deres dårlige opførsel. Det har en sindssygt stærk indvirkning på kulturen, afslutter Ilhami Alici, og tilføjer desuden, at han mener, at man som træner skal agere, hvis man oplever, at en spiller er ved at koge over. Det kan for eksempel være ved at skifte spilleren ud.

Hvad gør I?

Har I nogle gode erfaringer eller initiativer fra din klub, som I har lyst til at dele med os? Vi vil meget gerne høre om det, så beskriv gerne jeres indsats på området her: