Vintertilbudene under "DBU Fyn-paraplyen" omfatter de turnerings- og stævneudbud, vi tilbyder uden for den ordinære udendørssæson, dvs. i månederne november-marts.

Det omfatter:

  • Indefodbold
  • Futsal
  • Trænings-/opstartsturnering (som skifter navn fra VinterBold til OpstartsBold)
  • Kunstgræsstævner
  • Diverse alternative stævnetilbud

Det er den samlede pakke af disse, som vores turneringsfolk nu har kigget efter i sømmene.

Indefodbolden puljes

En af de større ændringer bliver, at indefodbolden puljes, så det er stævnetilbud til de enkelte årgange hver anden uge efter følgende model (med forbehold for ændringer):

Dato Årgange/stævne
5.-6./11 Børn (U9-12)
12.-13./11 3M, U8 drenge, Ungdom + Senior
26.-27./11 Børn (U9-12) *
3.-4./12 3M, U8 drenge, Ungdom + Senior

*Denne dag afrundes stævnerne tids nok til, at alle kan nå hjem til landsholdets VM-kamp mod Frankrig kl. 17.00.

Tilsvarende for 2. turneringshalvdel:

Dato Årgang/stævne
14.-15./1 U8 drenge, Ungdom + Senior
21.-22./1 Børn (U9-U12)
28.-29./1 3M, U8 drenge, Ungdom + Senior
04.-05./2 Børn (U9-U12) + FM Ungdom
25.-26./2 U8 drenge, Børn (U9-U12) + 3M
11.-12./3 3M
25.-26./3 3M


Nye haller søges

En af formålene med at kigge på ændringerne allerede nu er, at det giver mulighed for en mere proaktiv tilgang til at booke haller.

- En meget stor del af arbejdet og koordineringen omkring indefodbolden ligger i halbookingen. Det er måske ikke noget, som man som klub tænker særligt meget over, men det er faktisk lidt af et puslespil, forklarer turneringsoordinator Kim Hansen og uddyber:

- Vi har behov for at flere haller byder ind på at afvikle vores indendørsstævner, og nu hvor vi kender den nye struktur for indefodbolden, vil vi starte en proaktiv indsats for at komme i dialog med flere haller om det.

Fordelene ved afvikling af DBU Fyn-indestævner er bl.a.:

  • Der kommer aktivitet i hallen (kan være et væsentligt parameter i forhold til kommunen)
  • Der kommer meromsætning i cafeteria/klubhus
  • Arrangørklubben (hjemmeklubben = dem der styrer måltavlen mm.) afregnes med kr. 250,- pr. påbegyndt time
  • Klubbens egne hold får så vidt muligt mulighed for at spille deres stævnekampe på hjemmebane

DBU Fyns turneringsfolk vil i den kommende tid tage kontakt til relevante haller, bl.a. i geografisk baserede områder, hvor der ikke er tradition for at afvikle DBU Fyn-indestævner, så køreafstande kan mindskes mest muligt. Derudover forventer de at invitere alle haller på Fyn til et webinar med fokus på det praktiske i at afvikle et DBU Fyn-stævne, og hvilke fordele der er for hallen og klubben. 

Øvrige tilbud tilpasses indefodbold

Et andet væsentligt parameter for den nye organisering af vintertilbudene har været, at de ikke konflikter med hinanden. Det skal forstås således, at der ikke afvikles f.eks. et U10 indestævne samme weeked, som vi f.eks. udbyder et kunstgræsstævne for U10.

- Ved at holde hver anden weekend "indendørsfri" for holdene, giver vi plads til, at vi kan tilbyde dem andre og flere aktiviteter i de weekender. Det giver en større fleksibilitet for den enkelte træner i forhold til at tilmelde holdet til de tilbud, han/hun mener kan være relevant for spillerne, forklarer Kim Hansen videre.

Det gælder også futsal, som altså afvikles i weekender modsat den ordinære indefodbold. Det giver muligheder for at prøve sig af i begge fodboldformer.

OpstatsBold (træningsturneringen op mod sæsonstart) afvikles i marts.

Den endelige og samlede datoplan for alle vinteraktiviteterne vil blive lagt op og sendt til klubberne, inden tilmeldingerne åbner i efteråret. På den måde kan klubberne/holdene allerede der, danne sig et overblik og sammensætte den vinterfodboldpakke, de ønsker.