Skærpelse af reglen om "genbrugsspillere" i ungdomsrækkerne
Ved genbrug af spillere i ungdomsrækkerne skal spilleren komme fra nærmest højere rangende hold inden for samme aldersgruppe. Det betyder, at klubber med flere hold i samme aldersgruppe og spilleform (f.eks. 11-mands) ikke kan genbruge spillere fra 1.holdet på 3. holdet. Der skal spillere fra 2. holdet bruges.

Ændringen gælder pr. d.d.

Forslagsstiller: DBU Fyn

Denne regel træder IKKE i kraft i de jysk/fynske rækker, da de jyske klubber stemte imod forslaget på det jyske delegeretmøde 12. marts.

Karantæne kan afvikles uden kamp, hvis modstander melder afbud eller udebliver
En spiller afvikler en karantænedag, selvom en kamp ikke spilles, såfremt det skyldes, at modstanderen melder afbud til kampen eller udebliver. Det gælder KUN spillere på det hold, der ikke melder afbud.

Det skal samtidig præciseres, at reglen kun gælder ved afbud og udeblivelser og ikke, hvis f.eks. holdet trækkes helt ud af turneringen.

Regelændringen vil først gælde fra efteråret 2022, da det kræver en fynsk særregel i det fælles turneringsreglement, som først kan vedtages op mod efterårssæsonen.

Forslagsstiller: DBU Fyn

Tilsvarende ændring træder i kraft fra efteråret 2022 i de jysk/fynske rækker, da de jyske klubber stemte det igennem på det jyske delegeretmøde 12. marts.

Aldersdispensationsspillere kan også spille fleksibelt
Fleksibilitetsreglen foreskriver, at børne- og ungdomsspillere frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét hold i en ældre årgang
(inkl. på et seniorhold forudsat at aldersgrænsen på 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes).

Denne regel gælder nu også spillere på aldersdispensation.

Eksempel:

  • En U14 spiller opnår dispensation til at spille på U13. Han betragtes derfor nu som U13 spiller. Det betyder, at han frit kan spille U14 under henvisning til fleksibilitetsreglen - altså UDEN at blive låst til efterfølgende at spille U13, før han har siddet over på U14.

Det gælder dog, at reglerne omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget – i det angivne antal kampe.

Det bemærkes også generelt om fleksibilitetsreglen, at den ikke gælder for spillere, der har deltaget/spillet kamp på et hold placeret i DBU's Danmarksturnering (DBUs Liga og Divisioner).

Forslagsstiller: DBU Fyn

Reglen gælder pr. d.d.

Lavere rangerede holds kamp kan løse til nedrykning
En spiller kan også blive løst til nedrykning fra højere rangeret hold ved, at det lavere
rangerede hold, spilleren ønsker at spille for, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er
med. Næstfølgende kamp er spilleren i det tilfælde løst til nedrykning.

Formålet er at sikre, at spillere ikke uforholdsmæssigt længe ikke har mulighed for at spille kamp.

Regelændringen vil først gælde fra efteråret 2022, da det kræver en fynsk særregel i det fælles turneringsreglement, som først kan vedtages op mod efterårssæsonen.

Forslagsstiller: DBU Fyn

Tilsvarende ændring træder i kraft fra efteråret 2022 i de jysk/fynske rækker, da de jyske klubber stemte det igennem på det jyske delegeretmøde 12. marts - såfremt særreglen godkendes.

Flere kampe på samme hold på samme spilledag
En spiller må spille i mere end én turneringskamp på en spilledag, såfremt det er på samme hold. Hidtil har det ikke været lovligt for spillere at spille to kampe på samme spilledag for et hold. Det har bl.a. betydet, at såfremt et hold spillede fredag og søndag i samme uge, var spillerne ikke spilleberettigede begge dage, da fredag, lørdag og søndag betragtes som én og samme spilledag.

Det er nu ændret, da spillere frit kan spille flere kampe på samme spilledag - for samme hold vel at mærke.

Ændringen gælder pr. d.d.

Forslagsstiller: DBU Fyn

Tilsvarende ændring træder i kraft fra efteråret 2022 i de jysk/fynske rækker, da de jyske klubber stemte det igennem på det jyske delegeretmøde 12. marts.

Kvinde Serie 1-hold kan frit bruge 3 spillere fra Kvinde Albaniserien
I Kvinde Serie 1 kan frit benyttes op til tre spillere fra andre af klubbens hold rangeret lavere end Kvindeserie Vest. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Ændringen gælder pr. d.d.

Forslagsstiller: DBU Fyn

Kvinder (seniorer) kan frit spille på herre seniorhold
Forslaget betyder, at kvinder frit kan spille på herre seniorhold. Det gælder spillere fra hold i Kvinde Albaniserien – Serie 2 samt 7-mands og 9-mands. Formålet er at skabe større fleksibilitet, så flere kampe afvikles i stedet for at blive aflyst.

Det præciseres dog, at spillerne på spilledagen skal være fyldt 16 år, da det er den lave aldersgrænse for herre senior.

Såfremt en kvindelig spiller også spiller på et herrehold, låser det hende ikke til at spille på kvindeholdet efterfølgende uanset holdets niveau.

Ændringen gælder pr. d.d.

Forslagsstiller. Ryslinge BK

Ingen ekstra spillere på banen i Kvinde 7M
Det er ikke længere tilladt for et hold i Kvinde 7M at sætte ekstra spiller på banen, såfremt holdet er bagud med 3 mål.

Ændringen gælder pr. d.d.

Forslagsstiller. Ryslinge BK