Vi har hørt fra flere klubber, at de ønsker det bedste for alle deres spillere, men at det kan være svært at have gode kamptilbud til ungdomsspillere, der først er startet deres fodboldliv i ungdomsårene. Flemming Kvist Andersen, DBU Fyns Ungdomsudvalg

Alle spillere er lige vigtige, uanset hvor dygtige de er til fodbold. Det er en af grundtankerne i DBU's børnestrategi, og det er samme tankegang, der ligger bag "senstarter-stævnerne" for ungdomsspillere.

- Stævnerne giver nogle spillere mulighed for at prøve kampe af på et for dem passende niveau med ligesindede, uden at de bliver en del af den ordinære turneringer med resultatfodbold, forklarer medlem af DBU Fyns ungdomsudvalg Flemming Kvist Andersen og uddyber:

- Vi har hørt fra flere klubber, at de ønsker det bedste for alle deres spillere, men at det kan være svært at have gode kamptilbud til ungdomsspillere, der først er startet deres fodboldliv i ungdomsårene. Derfor lancerer vi stævnerne som en prøveballon med henblik på at vurdere, om det er et format, vi skal udbyde mere fast i årene fremover.

Om stævnerne

Der spilles i alt tre "senstarter-stævner" i løbet af foråret fordelt i hver af følgende kategorier:

 • U13+U14 Drenge
 • U12 Piger + U13 piger
 • U14 Piger +U15 Piger

Alle tre grupperinger årgangsopdeles, såfremt der er tilmeldinger nok.

Stævnerne spilles alle samtidig på samme dag - på følgende tre dage:

 • 23. april
 • 21. maj
 • 11. juni

Man kan frit tilmelde til en eller flere af stævnedagene. Frist for tilmelding er 14 dage før stævne.

Stævnerne vil strække sig over tidsrummet 10.00-12.15, og det vil ikke kun være "spil på to mål".

- Vi starter stævnerne med fælles opvarmning og fælles øvelser på tværs af alle holdene, inden selve kampdelen går i gang. Det er vigtigt, at det bliver en dag, hvor fokus er på det sjove og sociale, og hvor spillerne får en god og afslappet indføring til det at spille fodbold, fortæller Flemming.

Stævnerne vil blive afviklet efter nogenlunde dette forløb:

 • Samling og instruktion af stævneansvarlig.
 • Fællesopvarmning
 • Kort pause
 • Der laves hold og spilles kampe på 8M mål.
  Der spilles korte kampe på banestørrelser, der passer til deltagernes niveau og alder.
 • Pause
 • Straffespark eller andre individuelle opgaver.
 • Stævnet slutter.

Hvem er spillerne?

Stævnerne er primært tiltænkt nybegyndere i de nævnte aldersgrupper. 

Det kan være hele hold fra en klub, men også en mindre gruppe. Klubber kan således godt tilmelde f.eks. 3 spillere, som så matches med andre spillere til stævnet for at danne et hold.

- Det vigtigste er at holde fast i, at stævnerne er for spillere, der har det svært i det normale turnerings- og kamptilbud. Det kan altså også være spillere, der har været med på holdet noget tid, men som ikke får de bedste fodboldoplevelser, fordi niveauet er for højt til dem, afrunder Flemming.

Han peger desuden på, at for trænerne er det en god mulighed for at give spillerne en god fodboldoplevelse og for at mødes med og drøfte "problemstillingen" med andre træner, der oplever samme udfordring og med DBU Fyns ungdomsudvalg, som vil have repræsentanter til stede ved alle stævnerne.

Tilmelding

Der er gratis at deltage i stævnerne og tilmelding foregår her:

Bliv værtsklub

Har I et hold eller en gruppe spillere, der passer ind i ovenstående, kunne det måske være interessant for jer, at lægge baner til et af stævner. Det kan også være I blot gerne vil bakke op om initiativet.

I så fald - eller hvis I blot gerne vil høre mere - må I meget gerne ungdomskoordinator Kim Hansen på kimh@dbufyn.dk eller 63115991.

I vil blive godt hjulpet af medlemmer af DBU Fyns ungdomsudvalg, som er til stede med hands-on-hjælp på dagen.