Næsby BK fik i sidste uge det synlige bevis på, at de nu kan kalde sig Get Movin-klub.


Get Movin' kort fortalt

Med Get Movin’ er DBU og Nordea-fonden gået sammen om en indsats, der i samarbejde med en række danske fodboldklubber skal styrke og løfte pige- og kvindefodbolden i klubberne. Ambitionen med Get Movin’ er at skabe øget ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Det skal ske gennem et omfattende fokus på pigernes rolle i klubben som både spillere, trænere og dommere - og i samarbejde med lokale skoler og SFO'er.

Næsby BKs vej til Get Movin'

I klubben i det nordøstlige Odense har de en driftig kvinde ved navn Lenni Lund, der som både ansat og frivillig fungerer som børneudviklingschef, pigeungdomsformand og pigetræner i klubben. Det hele startede, da hun fik nys om projektet og tog kontakt til DBU. Herefter tog DBU Fyns klubrådgiver, Thomas Søfeldt over, og startede dialogen med klubben.

- Det er tydeligt fra starten, at der her virkelig er noget, som Lenni og klubben kan se sig selv i, og det giver jo det perfekte udgangspunkt for, at vi sammen for lagt en plan for, hvordan vi kan omsætte tankerne og ideerne i Get Movin'-projektet til virkelighed i klubben,

forklarer Thomas.

Masser af aktiviteter for pigerne

Klubbens kalender er allerede fyldt godt op med en imponerende liste af aktiviteter, der understøtter indsatsen for at skabe gode fodboldoplevelser for pigerne. Her et udpluk:

 • DBU Pigeraketten d. 27/4
 • DBU Fyn Store Børnedag d. 7/5
 • Fantastisk Fodboldstart for Piger.
 • 1 – 2 ture for pigeafdelingen til kvindelandsholdskampe
 • Fællesspisning for U13/14 én gang om måneden, 
 • 3-4 sociale arrangementer i forårssæsonen og i efterårssæsonen, planlagt af to forældrekoordinatorer på hver årgang 
 • Deltagelse med pigeafdelingen i Madsby Cup, Ramsing Cup og Verona Cup, så alle pigerne kan komme til stævner.
 • Fandag i klubben - to gange årligt - hvor alle mødes og kan blive malet i ansigtet og lave et banner, hvorefter man sammen ser Kviden 1. divisions holdet damer og 3. division herrerne.
 • Spillere fra førsteholdene på både kvinde og herresiden kommer ned og hjælper med fredagstræningerne,
 • Pigerne (og drengene) som bolddrenge/-piger til førsteholdenes hjemmekampe
 • Sommerfest i juni for alle medlemmer
 • Påskefodboldskole

  

Hvad er nyt?

Som det ses af den røde boks, er der allerede masser af aktiviteter for pigerne i klubben. Så, hvad nyt bringer klubbens status som Get Movin'-klub?

- Der foregår allerede mange fede ting i Næsby BK for pigerne, og derfor var tærsklen til at gøre dem til Get Movin'-klub heller ikke voldsomt høj. De gør det allerede fremragende på mange måder,

fortæller Thomas og uddyber:

- Men, dialogen om Get Movin' har ansporet nogle yderligere tanker hos klubben, som bygger ovenpå deres nuværende aktiviteter og givet dem en endnu større bevidsthed om vigtigheden af et målrettet og særligt fokus på pigerne. Derudover giver "Get Movin'-stemplet" en synlig anerkendelse af deres flotte arbejde for pigerne og deres fortsatte vilje og lyst til at gøre det endnu bedre.

Det bakkes rent konkret op ad den handleplan, som Thomas og klubben har lavet i samarbejde for de kommende år.

Den omfatter bl.a. at:

 • Forårs SFO, 0. og 1. klasse på Næsby Skole og Kroggårdskolen inviteres til træning i klubben. 
 • Klubbens cafeteria bruges som ”pigeklub” hver mandag fra 15.00 – 17.00. Her kan pigerne komme ned og hygge, købe lidt at spise og gå ud og spille fodbold/lege. 
 • Påskefodboldskolen udvikles til at omfatte rene pigehold, med pigetrænere enten fra Næsby eller fra Dalum/Næsbys 1. divisionshold. Der inviteres piger fra hele Odense fra U8 – U14, med det formål at skabe et bedre, fælles pigemiljø.

Kvinder og piger som trænere og dommere

Foruden den lang række af aktiviteter, retter klubbens Get Movin'-fokus sig også mod at bringe flere piger og kvinder i spil i såvel trænerrollen som med dommerfløjten.

- Vi tror på, at der er et stort potentiale for at få flere af vores piger i gang som frivillige i de roller, der foregår ude på banerne. Det vil samtidig give de unge noget ansvar, der på en positiv måde gør dem til en mere aktiv del af klubben, så de ikke "bare" er spillere på et af holdene,

lyder det fra Lenni.

Konkret vil klubben på trænersiden udbyde C1-trænerkurset én gang om året fra foråret 2024. Her udvælges der ca. 8 pigespillere fra U15 og op til at deltage. Det samme vil i øvrigt for drengene.

Når pigerne har gennemført C1, laves der en uddannelsesplan for hver af deltagerne, herunder også en mulighed for at få den fulde C-uddannelse med C2, C3 og eksamen - men også videre uddannelse efterfølgende, for dem der ønsker at forfølge drømmen om at blive toptrænere eller bare dygtiggøre sig yderligere.

Foruden ovenstående har klubben oprettet et dommerakademi med en ansvarlig, der hvert forår og efterår er rundt på ungdomsholdene og tale med pigerne om muligheden for at uddanne sig som ungdomskampledere, så de kan dømme klubbens 5- og 8-mandskampe.

- Når de har gennemført ungdomskamplederuddannelsen, vil der blive lavet en uddannelsesplan, så de bliver tilbudt dommergrundkurset og derved kan blive "rigtige" fodbolddommere,

fortæller Lenni og fortsætter:

- Vi vil gå i dialog med kommunen omkring finansiering af et dommergrundkursus, og søge samarbejde med de andre klubber på Fyn vedrørende rekruttering af kvindelige deltagere, så vi kan få flere kvindelige fynske fodbolddommere.

Dommerkurset forventes afviklet foråret 2024.

En stor del af klubbens udgifter til uddannelse af pigerne dækkes af klubpuljen, som Get Movin'-klubber kan søge midler i. Det samme gælder for økonomien til en række af de planlagte aktiviteter.

Get Movin'-ambassadør, Sofie, binder hverdagen sammen

Lenni er klubbens kontaktperson i forhold til Get Movin', og hun bliver omdrejningspunktet og overordnet tovholder for de fleste indsatser. 

I hverdagen vil det dog være 23 årige Sofie Lund Søderholm, der varetager en lang række af de praktiske opgaver. Hun er nemlig klubbens Get Movin-ambassadør. Derudover er hun spiller på klubbens 1. divisionshold og lærervikar på Kroggårdsskolen. Hun aflønnes i rollen som Get Movin-ambassadør. Det gør det til et perfekt match, hvor hun kan bruge den nye rolle som en ekstra indtægt ved siden af vikarlønnen, samtidig med at klubben får glæde af hendes fodboldmæssige og pædagogiske kompetencer.

Dem skal hun bruge i bl.a. samspillet med skoler og SFO'er.

Sofie bakkes i øvrigt op af DBU Fyns klubrådgiver/Get Movin-rådgiver, så længe det giver mening for hende i forhold til at være rustet til at varetage opgaven på egne ben.

Hun tilbydes desuden Get Movin'-ambassadøruddannelsen sammen med ambassadører fra andre danske Get Movin'-fodboldklubber.

Naesby Sofie Og Lenni Sofie og Lenni skal køre parløb om Næsby BKs Get Movin-indsats for pigerne

Der er godt gang i pigerne i Næsby BK

Læs mere om Get Movin':

Get Movin Nordea Hvid I Gr N Kasse