Til DBU Fyns delegeretmøde i marts stemte de fynske fodboldklubber for at nedlægge U16 og U18 pigerækkerne for i stedet at etablere U17-rækken.

Hvem kan spille med i rækken?

Holdene i den nye række kan til hver kamp bestå af spillere i årgangene svarende til U16 og U17 plus op til fem U18 spillere - uden at der skal søges dispensation til brug af sidstnævnte og uden at de vil være at betragte som dispensationsspillere (de skal altså IKKE markeres med et D på holdkortet).

Der udbydes både Liga 1, 2 og 3 i den nye U17-række. Der er altså fin mulighed for at tilmelde på et passende niveau, uanset om holdet primært består af spillere i den yngre eller ældre del af aldersgruppen.

Hvorfor ændres rækkerne?

De seneste sæsoner har der slet ikke været U18 pigehold tilmeldt turneringen på Fyn. Vi oplever, at pigerne typisk er rykket op på seniorhold, når de når den alder. Men, vi har et ønske om at lade dem spille ungdomsfodbold så længe som muligt. Seniorfodbolden skal de tids nok nå - og i øvrigt spille den i resten af deres forhåbentligt lange fodboldliv. Vi tror på, at klubberne ved at holde dem lidt længere i ungdomsfodbolden kan modne dem til en bedre overgang til seniorfodbolden, så vi ikke mister dem i transitionsperioden fra ungdoms- til seniorfodbold. 

Derfor ønsker vi med U17+ at lave en mere attraktiv ungdomsrække for pigerne i de ældre aldersklasser af ungdommen.

Bliver forskellen mellem pigerne for stor?

Det kan være nærliggende at tænke ud fra det deraf følgende spørgsmål; om U16 pigerne så ikke til at møde en masse U18 piger?

Muligheden er der, men det har den nu også været hidtil, hvor de blot har kunnet spille U16 på dispensation. Og virkeligheden viser, at det kun er et fåtal af U18 spillere, der har spillet i den aldersmæssigt lavere række. Det billede forventer vi ikke vil ændre sig - og det vil i øvrigt ofte blive mere udjævnet ved, at U17-spillere nu også inkluderes naturligt på holdet, hvor de måske tidligere er blevet rykket op som seniorspillere.

Vi kommer naturligvis til at følge udviklingen i rækken tæt.

U17 er i hvert fald "den nye pige" i klassen, som de fynske pigetrænere skal forholde sig til, når de tilmelder hold til efterårets turnering. En tilmelding, der i øvrigt er åbent frem til 11. juni.