Tillykke til de 12 børneudviklingstrænere, der netop har afsluttet deres uddannelse

Det første hold på Fyn startede 3. februar på børneudviklingstræneruddannelsen, og bidrager nu med ny viden i deres klubber. Peter Carstensen fra Korup IF er begejstret for at lære fra sig.

- Det er vigtigt for mig at bidrage til forbedring af kamp- og træningsmiljøet i klubben – jeg ser trivsel og motivation som grundlæggende vigtigt for udvikling og fastholdelse af de unge mennesker i idræt.

Målet med uddannelsen er at hæve niveauet i børnefodbold og sikre, at børnefodbold bliver på børnenes præmisser frem for på resultaternes. Den tanke deler Peter.

- Min opgave er at klæde børnetrænerne på og dermed sikre, at børnenes behov er i fokus, og at det bliver dér. 

Uddannelsen er en coaching-uddannelse, der har til formål at lære børneudviklingstrænerne at træne andre trænere.

- Jeg er glad for arbejdet med feedback, læring og trivsel - det er med til at løfte trænerteamet og dermed klubmiljøet. Jeg oplever at DBU er ret klare i deres anbefalinger til trænerrollen - vi skal ikke "dirigere" trafikken inde på banen, men lade børnene spille spillet. Gennem individuel feedback, nysgerrighed og modet til at fejle sikrer vi læring i miljøet. Jeg glad for, at arbejdet primært foregår ude på banerne sammen med trænerne og børnene, afslutter Peter.

Børneudviklingstræneruddannelsen er en del af arbejdet med børnestrategien, som blev vedtaget i 2021.

En indsats for børnene

I 2021 vedtog DBU’s bestyrelse en ny børnestrategi, som sætter barnets behov i centrum. Og det er der flere måder, man gør på. Rasmus Cyril, der arbejder med børnefodbold på Fyn, fremhæver værdien af børneudviklingstræneren:

- Børneudviklingstrænerne er virkelig vigtige, når det kommer til udviklingen af det samlede træningsmiljø ude i klubberne. Vi vil gerne sørge for, at vi får så meget gavn af hinanden som muligt - derfor inviterer vi snart børneudviklingstrænerne ind i et netværk. Fyn er ikke større, og vi skal huske at bruge hinanden. 

Hvad er en børneudviklingstræner

Børneudviklingstræneren har til opgave at understøtte klubbens børnetrænere; med andre ord være træner for børnetrænerne.

Børneudviklingstrænerens kerneydelse:

  • Kvalificerer træningsmiljøet med henblik på dygtigere, gladere og sundere børn
  • Kvalificerer træningsmiljøet ved at coache og træne børnetræneren
  • Hjælper med at låse op for børnetrænernes egen nysgerrighed, læring og kreativitet
  • Evaluerer og udvikler børnefodboldmiljøerne
  • Implicit i kerneydelsen er videndeling med bestyrelsen, hvor viden bidrager til at udvikle og forbedre forholdene for og i børnefodboldmiljøet på banen
20230328 174418

Fokus på udvikling hos MG&BK 

Hos MG & BK tager Simon Gade ambitioner om trænerudvikling med hjem til klubben.  

- På uddannelsen har vi fået gode og praksisnære værktøjer, som jeg vil dele med vores trænere - til gavn på banen og i vores samtaler udenfor banen. Vi har lært gode dialogteknikker med fokus på kommunikation, observation og feedback. Ud over at jeg har lært meget om mig selv, er jeg blevet bedre til at forstå de forskellige trænere og hvad de motiveres af.

Simon er optaget af at få flere børn til at spille fodbold, og det har klubmiljøet stor indflydelse på.

- Mit store fokus vil være på miljøet i og omkring MG&BK, hvor alle skal føle sig velkomne og trygge. Jeg vil også præge børnene til at deltage i sociale aktiviteter og skabe liv i klubhuset.

- Det bedste ved hele kursuset er, at jeg nu er en del af et netværk med andre børneudviklingstrænere på Fyn. Det er virkelig godt og helt sikkert noget som kommer til at gavne hele Fyns børnefodbold. 

DBU Fyn ønsker det første hold af fynske børneudviklingstrænere tillykke med deres uddannelse, og ser frem til at følge deres videre arbejde med trænernes og i sidste ende børnenes udvikling.