2
Vi oplever en dominoeffekt, hvor flere hold, der kunne spille A-række, melder sig i B-rækken. B-rækkehold melder sig så i C-rækken osv. Det går udover stævneoplevesen for alle, og det har vi sammen - DBU Fyn og de fynske fodboldklubber - et ansvar for at få ændret på. Rasmus Cyril, koordinator for børnefodbold ved DBU Fyn

Ovenstående citat indrammer den problemstilling, der gav anledning til før jul at samle fynske børnetrænere og klubledere til et dialogmøde med fokus på, hvordan man skaber bedre stævneoplevelser på alle niveuaer.

Dialogen gav en række gode input, som DBU Fyn børneudvalg arbejder videre med i den kommende tid. 

Det vil ske via:

1. Fokus på sidelinjeadfærd: Positivt samarbejde om bedre oplevelser

D. 1/7 trådte et nyt regelsæt for børnefodbolden i kraft. I efteråret har fokus været meget på selve spillet inde på banen, men i regelsættet indgår som noget nyt også flere punkter omkring adfærden på sidelinjen. Disse punkter vil der blive sat ekstra fokuseres i 2024 med henblik på at påvirke til et positivt samspil på sidelinjerne - både mellem trænerne og for den sags skyld også forældrene.

Vi har længe snakket om spillerne, træning og selve spillet. Jeg kan bare se lige nu, at vigtigheden af og behovet for at skabe relation og samarbejde mellem trænerne både i egen og på tværs af klubber om både træning og om niveau er enormt stor. Medlem af DBU Fyns børneudvalg og Børneudviklingstræner i Odense Boldklub, Jesper Eriksen.

2. Samlinger/Dialogmøder

Udvalget vil også i de kommende år afholde dialogmøder med klubberne/trænerne med henblik på at sikre kontinuerligt fokus på vigtigheden af at samarbejde på tværs af klubber/hold for at skabe gode stævneoplevelser for børnene. Møderne skal samtidig bruges til at holde fokus på, hvad DBU Fyns stævner er, kan bruges til og kan udvikles.

3. Teamsmøder
En til to gange om året inviteres klubbernes trænere og øvrige interessenter i relation til børnefodbolden på Fyn. Her kan nye tiltag fra DBU og DBU Fyn præsenteres og drøftes ligesom ideer og tiltag fra klubberne kan bringes i spil som inspiration. Møderne vil primært være årgangsopdelt.

Generelt er det udvalgets fokus, at udviklingen af DBU Fyns stævnetilbud skal ske i samarbejde mellem DBU Fyn og klubberne, og at dialogen herom er afgørende. Herunder at skabe en fælles forståelse for niveaudelingerne og deraf holdtilmelding.


Baggrunden for det hele

Omkring 30 fynske børnetrænere og klubledere var sammen med DBU Fyns børneudvalg samlet til dialogmødet sidste i november. Foruden de tilmeldte var der stor interesse for mødet, også blandt børnetrænere, der ikke havde mulighed for at deltage. Det vidner om, at emnet er relevant at drøfte.

Emnerne på mødet kredsede om matchning mellem holdene og adfærden på sidelinjen med udgangspunkt i bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan man ændre billedet af, at A-rækken ofte bliver aflyst, og at spillere i både B, C og D-rækkerne møder alt for stærk modstand?
  • Hvordan kan man optimere stævne- og turneringstilbudene for drengene?
  • Hvordan kan man arbejde for et match mellem hvad trænerne forventer af stævner og turneringer, og det der opleves i praksis?

- Vi var og er glade for den store opbakning der var til mødet og de dialoger og perspektiver, der blev delt. Det er enormt værdifuldt for vores videre arbejde med problemstillingerne, ræsonnerer John Emil Johansen, formand for DBU Fyns Børneudvalg, nu hvor alle inputtene har bundfældet sig og er blevet vendt i børneudvalget.

- Vi har alle interesse i at skabe den gode og lærerige kampoplevelse, og der kan sådan en aften som vi havde på mødet, være med til at binde os tættere sammen, uddyber han.

Samme opfattelse havde deltagerne fra klubberne umiddelbart. I hvert fald lød nogle af ordene efterfølgende:

- Jeg er glad for at have mødt trænerne fra de andre klubber i denne kontekst. Normalt er det "høj stemning" til stævnerne, og der får vi ikke altid lige vendt stævnet og oplevelsen med de andre trænere. Det havde vi i den grad mulighed for her.

- Vi har spillere, der kan spille A-niveau fodbold, men vi har ikke ønsket at deltage i A-stævnerne grundet den kultur der kan være ved kampmiljøet. Jeg har dog, efter mødet her til i aften fået noget at tænke over og vi vil give det et nyt forsøg til foråret.

3

Spørgsmål og svar fra dagen

Hvilke overvejelser gør I jer, i forbindelse med holdtilmeling?+

Mulige emner, som deltagerne kunne tage udgangspunkt i:

Udvikling, matching, præstige, selvtillid, udfordring, øvelse med let modstand, nemhed for de voksne, at redde husfreden og det gode humør, andet
(Alle eksempler er overvejelser DBU Fyns Administration er blevet præsenteret for tidligere i dialoger med børnetrænere)

3 af de svar der kom fra gruppedrøftelserne

1. Det er en fordel at vide, hvilke spillere man har til rådighed, inden man tilmelder hold, så man kan matche præcist de spillere på rette niveau. Har man ikke det overblik sker tilmeldingen lidt på en mavefornemmelse.
Note: Det overblik kan man bl.a. skabe sig via KampKlar, hvor forældre i god tid kan give svar på, om deres børn kan deltage på en given stævnedag.

2. Vi ønsker at matche vores børn, så de udvikler sig både fodboldmæssigt og socialt. Hvis det sociale ikke er med, kommer det fodboldmæssige ikke til at blomstre.

3. Vi melder typisk lidt ned, hvis holdet primært tabte ved seneste stævne og typisk et niveau op, hvis holdet primært vandt sine kampe ved seneste stævne.

Hvordan oplever du DBU Fyns stævne- og turneringstilbud i praksis?+

Mulige emner som deltagerne kunne tage udgangspunkt i:

God stemning vs dårlig stemning, Plads til at prøve af vs. meget styret og kontrolleret, På de voksnes præmisser vs på børnenes præmisser, Passende niveau på modstand vs stor niveau forskel, Andet?


3 af de svar der kom fra gruppedrøftelserne

  1. Der er nogle, der er for resultatorienteret (de voksne). For meget forældreindblanding (f.eks. forælder ved stolpe).
  2. Der er ofte stor niveauforskel på holdene.
  3. DBU Fyn-stævnerne er der, hvor vi breder vores spillere ud over flere A-hold. Det ønsker vi også, at andre klubber gør, så vi kan få en lige og udviklende kamp.

De store klubber bliver større og har et særligt ansvar

Der bliver lavet et stort stykke arbejde ude i mange fynske fodboldklubber i forhold til at forbedre og udvikle på børnemiljøerne. Af de officielle medlemstal ses det, at flere af de allerede nu medlemstunge klubber får stadigt flere medlemmer - særligt på de mindre årgange.

- Når de store fynske klubber får flere og flere medlemmer, herunder flere meget engagerede spillere, påhviler der dem også et bredere ansvar for fynsk børnefodbold og stævneoplevelsen. Der har været en tendens til, at kun de allerdygtigste spillere på en årgang tilmeldes A-niveau. Men, man bør ikke altid bedømme deres niveau ud fra en sammenligning med egne hold-/klubkammeraterne. I forhold til holdtimelding bør man også se på deres niveau i forhold til de øvrige klubbers hold. Derfor kan det sagtens give mening at tilmelde flere hold fra samme klub i f.eks. A-rækken, forklarer Rasmus og uddyber: 

- Det skal vi have flere klubber og trænere til at få øjnene op for, så vi modarbejder den dominoeffekt, vi ser i dag, hvor man melder hold til på for lave niveauer. Det har ingen glæde af. Hverken de dygtigste eller de mindre dygtige. Det er matchning af den enkelte spiller, der er vigtig. Ikke sammenligningen med andre. Der er alligevel ingen evidens for, at de dygtigste i 8-10 års alderen også er de dygtigste 5 år senere.

Har du spørgsmål til forløbet eller kommentarer til emnerne, så kontakt:

Rasmus Cyril, børnekoordinator v. DBU Fyn
63115992, racy@dbufyn.dk