Vi ønsker at påvirke til en kultur, hvor det bliver naturligt at lave holdkortet inden første fløjt, og hvor flere husker at få det gjort. Det er mest rimeligt for alle spillets parter. Kim Hansen, turneringsansvarlig hos DBU Fyn

Når sæsonen sparkes i gang, skal de fynske fodboldtrænere være opmærksomme på at huske holdkortet inden kampstart.

Tidligere fik man nemlig en første reminder uden gebyr, når holdkortet ikke var udfyldt. Sådan er det ikke længere. Gebyrer for manglende/mangelfuldt holdkort opkræves følger denne model:

Holdkort i turneringskampe
  Tidligere Nu
Ikke udfyldt før kampstart 0 kr 50 kr
1. rykker 0 kr 50 kr
2. rykker 50 kr 100 kr.
3. rykker 300 kr 300 kr
4. rykker Taberdømmes Taberdømmes
(OBS: Den tidligere gebyrstruktur uden gebyr på første rykker gælder fortsat i børnestævnekampe, hvor hold dog naturligvis ikke kan taberdømmes, da vi ikke spiller med resultater i børnefodbolden. Læs mere nedenfor.)


- Jeg skal understrege, at det sådan set ikke er noget nyt for trænerne. Man har hele tiden skullet lave holdkort inden kampstart. Det havde tidligere blot i første omgang ingen konsekvens, hvis man ikke gjorde det, og derved altså ikke overholdte de gældende regler, forklarer tuneringsansvarlig ved DBU Fyn, Kim Hansen.

- Gebyrerne er fastsat ud fra en tanke om, at det efterhånden må være en selvfølge for træneren at lave holdkort inden kampstart. Man får endda helt op til 2 remindere i sin DBU Fodbold'app om at huske holdkortet, så der burde være gode mulighed for at huske det, og det tager vel knap 1 minut at vælge spillerne på holdkortet, uddyber Kim og fortsætter:

- Vi ønsker at påvirke til en kultur, hvor det bliver naturligt at lave holdkortet inden første fløjt, og hvor flere husker at få det gjort. Det er mest rimeligt for alle spillets parter. 

Som rykkerproceduren har været tidligere, har man - uden konsekvens - kunne spille en kamp fredag og først lave holdkortet onsdag. Det skyldes, at der manuelt skal køres en rykker for manglende holdkort, hvilket typisk vil ske mandag. Derfra har træneren 48 timer til at lave holdkortet, inden anden rykker - med gebyr - udsendes, og det bliver altså først onsdag.

- Vi vurderede, at det var uholdbart, at man kunne vente så længe med at lave holdkortet, afrunder Kim.

Han bakkes op af Jørn Jensen, koordinator for DBU Fyns disciplinærudvalg:

- Udvalget oplever, at klubberne i forbindelse med f.eks. protester giver udtryk for deres utilfredshed med, at deres modstandere ikke har udfyldt holdkortet før kampen. Det giver grobund for mistanke om, at der er benyttet ulovlige spillere samt irritationen over, at de selv overholder reglerne, mens deres modstander ikke gør. Det kan vi godt følge, og det er en unødvendig kilde til frustration, som kan elimineres, hvis blot holdkortet bliver udfyldt. 

Gebyrmodellen følger i øvrigt den jyske model for holdkortrykkere, hvilket betyder, at de klubber der også har hold med i den jysk/fynske turnering vil opleve at samme regler gælder for både den fynske og den jysk/fynske turnering.

OBS! Det er vigtigt, at kampstarttidspunkt er korrekt i systemerne og at der gives besked om evt. aflyste kampe. I modsat fald risikerer klubben nemlig gebyrer for manglende holdkort før kampstart samt rykkere.

HUSK også officials

På alle turneringskampe skal der også påføres officials (holdkontakter) på holdkortet.

Mangler en sådan betragtes holdkortet, som utilstrækkeligt udfyldt, og det vil udløse en rykker (man kan dog ikke taberdømmes grundet manglende officials på holdkortet).

Husk derfor at påføre officials.

Hvem kan vælges som officials?

Det kan de personer, som klubben har anført på holdet som holdkontakter i KlubOffice, eller som er lagt på holdet som holdkontakter via KampKlar.

Er der ikke officials, man kan vælge imellem på holdkortet, kan man vælge "”ikke registreret official".

Intet gebyr på første rykker i børnestævnekampe

Til børnestævner kan det ofte være forældre - og ikke nødvendigvis holdets træner - der er afsted med holdet, og da de typisk ikke har rettigheder til at lave holdkort, kan det rent teknisk oftere glippe, selvom man har intentioner om og forsøger at lave holdkort.

Ovenstående er den primære grund til, at vi giver børneholdene lidt længere snor, når de spiller stævner.

Holdkort skal dog stadig udfyldes inden kampstart i alle børnerækker, men den første rykker er altså uden gebyr, når vi snakker stævnekampe.

OBS! Vi opfordrer til, at man IKKE laver holdkort til børnestævner før tidligst om fredagen kl. 15.00. Helt frem til der, kan der nemlig komme udtrækninger, der gør, at vi er nødt til at lave et stævne helt om, hvorved eventuelt satte holdkort vil gå tabt og nye skal sættes.

Sådan sikrer I at jeres trænere kan lave holdkort

Når I lægger jeres trænere ind som holdkontakter på holdene (stamhold eller turneringshold) i KlubOffice får de automatisk rettigheder til at lave holdkort.


Sådan gør I hvis I benytter stamhold i KlubOffice

I KlubOffice vælges menuen Turneringer og hold > Hold > Stamhold.

Klik ind op holdet og dernæst over på højrefanen Holdkontakter, hvor I kan tilføje træneren.


Sådan gør I hvis I IKKE benytter stamhold i KlubOffice

I KlubOffice vælges menuen Turneringer og hold > Hold > Turneringshold.

Klik på tallet ud for det enkelte hold i kolonnen Holdkontakter længst ude til højre, hvorefter I kan tilføje træneren.