DBU Fyns idegrundlag

DBU Fyns formål

Er at fremme, fastholde og udvikle fodboldspillet som den væsentligste fritidsbeskæftigelse i postnumrene 5000 - 5999 ved at skabe de bedst mulige vilkår og udfoldelsesmuligheder under mottoet: 

“Fodbold for alle - hele året - hele livet”. 

Dette forudsætter: 

- at klubberne og deres ønsker sættes i centrum. 

- at de økonomiske ressourcer udnyttes mest effektivt. 

- at kvalitet, sundhed, velvære, lyst, ansvarlighed, holdninger, glæde og oplevelser er nøgleordene i udviklingen. 

Dette søges opnået ved: 

1. 
at sikre en kontinuerlig tilgang af børn og unge i aldersgruppen op til 19 år gennem udvikling af initiativer og principper for fastholdelse og derved sikre fodboldens position som den væsentligste fritidsbeskæftigelse. 

2. 
at fastholde og styrke bredden i fynsk voksenfodbold gennem skabelse af attraktive turneringer, stævner og aktiviteter og derigennem sikre fodboldens position som den væsentligste fritidsbeskæftigelse igennem hele livet. 

3. 
at varetage uddannelse af trænere, ledere, dommere, kampledere og udviklere i samarbejde med FLU/DBU til de funktioner, der er knyttet til fodbold på alle niveauer, således at alle tilknyttet fodbold har reelle muligheder for at videreuddanne sig. 

4. 
at sikre, udvikle og koordinere turneringstilbud/stævner/regler/propositioner/aktiviteter på alle niveauer for såvel udendørs- som indendørsturneringer, og sikre gennemførelse af turneringen i overensstemmelse med gældende propositioner. 

5. 
at varetage uddannelse af dommere, kampledere og udviklere i samarbejde med DBU og FFK, samt sikre at det nødvendige antal dommere er til rådighed – herunder sikre, at den nødvendige nyrekruttering finder sted. 

6. 
at sikre en tæt kontakt til unionens klubber for derved at kunne imødekomme klubbernes og DBU Fyns ønsker og behov, samt medvirke til rekruttering, fastholdelse og integration af medlemmer til fynsk fodbold. 

7. 
at orientere og informere DBU Fyns medlemmer og interessenter om alt aktuelt og nyt indenfor fodbold.

Endvidere ønsker DBU Fyn internt såvel som eksternt at fremme initiativer og nytænkning og at præge dansk fodbold generelt gennem konstruktivt samarbejde. 
 

DBU's værdigrundlag

1. Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til fælles styrke.

2. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede i fodbold.

3. Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold – fra leg til landshold.

4. Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold.

5. Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt lederskab.