Delegeretmøde 2016

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2016

Det årlige delegeretmøde afholdes onsdag den 27. januar 2016 kl. 18.00 i Langeskov Hallen.

Nedenfor finder du materialer til mødet samt link til tilmeldingsformular. 
Tilmelding skal ske senest den 22. januar 2016.

Materialer

Dagsorden
Årsrapport 2016/2017
Revisionsprotokollat
Skriftlig beretning
Oversigt over forslag
Forslag til behandling
Mundtlig beretning
Referat

Arkiv

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn