Referat - Delegeretmøde 2019

Referat af delegeretmøde afholdt den 27. februar 2019 i Langeskov-Hallen med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Bjarne Christensen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er: Mette Gregersen, Kim Johansen, Jakob Lyder
7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
    a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år. 
    b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
Afgående er Ole Mikkelsen og Jonas Egeberg Olesen
   c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
    a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
        Afgående er Søren Godskesen.
    b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
         Afgående er Claus Bo Larsen.
     c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år..
     d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år. Afgående er Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.
9. Eventuelt

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2018, og budget for indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald
Forslag 1 Principerklæring 2.0 for DBU Bredde Vedtaget
Forslag 2 Turneringssamarbejde med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 3 Frist for indsendelse af forslag til delegeretmødet Vedtaget
Forslag 4 Turneringsreglement fællesrækker med DBU Jylland Vedtaget
Forslag 5 Strukturændring i Herre serie 3 Vedtaget
Forslag 6  Strukturændring i Herre serie 4 Vedtaget
Forslag 7 Kampfastsættelse i Herre serie 4 Vedtaget
Forslag 8  Overførsel af point i Kvindeserie Vest Vedtaget
Forslag 9  Holdantal U13-U15 Liga 1 og 2 Vedtaget
Forslag 10  Landsdækkende U15 drenge øverste række Vedtaget
Forslag 11  Ændring af to øverste niveauer i U14 drenge Vedtaget
Forslag 12  Ændring af to øverste niveauer i U13 drenge  Vedtaget 
Forslag 13  Kampledere ved børnestævner  Vedtaget 
Forslag 14  Afskaffelse af ekstra spiller i Kvinde senior 7M  Forkastet 

Til forslag 13 udtrykte Ubberud og Kerteminde bekymring i forhold til, at det kan være svært at få eksempelvis forældre til være kampledere. Det kan i værste fald medføre, at man undlader at tilmelde hold. 

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Bjarne Christensen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til Mette Gregersen, Kim Johansen og Jakob Lyder. De tre blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af medlemmer til disciplinærudvalget 
Der var genvalg til Ole Mikkelsen og Jonas Egebjerg Olesen. Begge blev genvalgt som medlemmer for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 8: Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Søren Godskesen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode
Claus Bo Larsen blev genvalgt som medlem for en 2-årig periode
Som suppleanter for en 1-årig periode blev genvalgt Ole Larsen, Ringe, og Bent Hjortebjerg, Otterup.

Ad. pkt. 9: Eventuelt
Mathias Bjørnø, formand fra FFK, takkede samarbejdspartnere for et godt samarbejde.
Han nævnte, at vi skal sikre uddannelse og fastholdelse af vores dommere, og at her vi har et fælles ansvar. Mathias opfordrede til at 2019 skal være året med gensidig respekt og fokus på fairplay klubber og dommere imellem. 

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.

Mødet sluttede med et trefoldigt leve for unionen.

Delegeretmødet blev optaget på lydspor, der kan rekvireres ved administrationen.