DBU Fyns Appeludvalg

Appeludvalgets opgave
Appeludvalget er DBU Fyns ankeinstans, hvortil afgørelser og kendelser fra DBU Fyns disciplinærudvalg og øvrige organer kan indankes. 

Medlemmer

Appeludvalget består af fem personer, der alle vælges på delegeretmødet.

 I udvalget sidder:

 • Søren Godskesen (formand)
  - Klubtilhørsforhold: MG&BK
 • Erik Rosengaard (medlem)
  - Klubtilhørsforhold: SUB Ullerslev
 • Claus Bo Larsen (medlem)
 • Bent Hjortebjerg (Suppleant)
  - Klubtilhørsforhold: Otterup B&IK
 • Ole Larsen (Suppleant)
  - Klubtilhørsforhold: Ringe BK