DBU Fyns Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalgets opgave er:

  • at medvirke til at sikre at unionens love og turneringsreglement overholdes
  • som første instans at behandle og afgøre alle turneringssager af disciplinær karakter, herunder at idømme bøder, karantæner, frakendelse af point etc. efter de disciplinære forholdsregler.

Medlemmer
Disciplinærudvalget består af fem personer, der vælges på DBU Fyns delegeremøde

I udvalget sidder:

  • Torben Hansen (Formand)
  • Ole Mikkelsen (Medlem)
  • Jørgen Andersen (Medlem)
  • Jonas Egeberg Olsen (Medlem)
  • Jan Andersen (Medlem)
  • Jørn Jensen (koordinator) - DBU Fyns administration