MENU

BBB //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre S1 - Efterår 2022 Pulje 2
Herre S3 - Efterår 2022 Pulje 3
Kvinde 7M C - Efterår 2022 Pulje 3
Super Masters - 2022 Pulje 1
U19
U19 Drenge Liga 2 (2004 - 05) 11M - efterår 2022 Pulje 1
U16
U16 Drenge Liga 3 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 1
U16 Drenge Liga 4 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 1
U16 Drenge Liga 4 (2007) 11M - EFTER OMBRYDNING - Pulje 2
U15
U15 Drenge Liga 2A (2008) 11M - efterår 2022 Pulje 514
U15 drenge Liga 4 (2008) 11M - efterår 2022 Pulje 2
U14
U14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - efterår 2022 Pulje 3
U14 drenge 8M (2009) - efterår 2022 Pulje 2
U14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga 3 (2010) 8M - efterår 2022 Pulje 1
U13 Drenge Liga 6 (C) (2010) 8M - efterår 2022 Pulje 1
U13 Drenge Liga 6 (C) (2010) 8M - efterår 2022 Pulje 2
U12
U12 drenge 8M A (2011) - efterår 2022 Pulje 1
U12 drenge A - 8M Vinterturnering nov-dec 2022 Pulje 1
Inde - U12 drenge B (2011) 5/11 Pulje 3
Inde - U12 drenge C (2011) 5/11 Pulje 3
Inde - U12 drenge B (2011) 26/11 Pulje 2
U11
U11 drenge 8M M (2012) - efterår 2022-Turnering Pulje 1
U11 drenge B - 8M Vinterturnering nov-dec 2022 Pulje 1
U11 drenge 8M B (2012) - efterår 2022-Turnering Pulje Sydvest
U11 drenge 8M B (2012) - 2. turneringshalvdel Pulje Midtsyd
Inde - U11 drenge A (2012) 5/11 Pulje 1
Inde - U11 drenge B (2012) 5/11 Pulje 2
Inde - U11 drenge C (2012) 5/11 Pulje 2
Inde - U11 drenge A (2012) 26/11 Pulje 1
Inde - U11 drenge B (2012) 26/11 Pulje 3
Inde - U11 drenge C (2012) 26/11 Pulje 4
U10
U10 drenge 5M A (2013) - efterår 2022-Turnering Pulje Rød
Inde - U10 drenge B (2013) 6/11 Pulje 3
Inde - U10 drenge C (2013) 6/11 Pulje 2
Inde - U10 drenge B (2013) 27/11 Pulje 2
Inde - U10 drenge C (2013) 27/11 Pulje 2
U9
Inde - U9 drenge A (2014) 6/11 Pulje 1
Inde - U9 drenge C (2014) 6/11 Pulje 3
Inde - U9 drenge C (2014) 27/11 Pulje 2
U8
Inde - U8 drenge B (2015) d. 12. nov U8 drenge B - 12/11. Mødetid kl. 9.45. Ryslinge
Inde - U8 drenge C (2015) d. 12. nov U8 drenge C - 12/11. Mødetid kl. 11.30. Ryslinge
Inde - U8 drenge B (2015) d. 3 dec. I Skårup Mødetid kl. 11.30.
Inde - U8 drenge C (2015) d. 3. dec. I Aarup Mødetid kl. 11.30
U8B-Kunst i Marienlyst 19/11 kl. 8.00 U8B-Kunst i Marienlyst 19/11 kl 8.00 Bane 1 2 og 3
U7
Inde - U7 drenge 3M (2016) 13/11 U7 drenge - 13/11. Mødetid kl. 11.30 Allested
Inde - U7 drenge 3M (2016) 13/11 U7 drenge - 13/11. Mødetid kl. 11.30. Allested
Inde - U7 drenge 3M (2016) 13/11 U7 drenge - 13/11. Mødetid kl. 11.30. Allested
Inde - U7 drenge 3M (2016) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 2 - Pulje 3
Inde - U7 drenge 3M (2016) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 1 - Pulje 3
Inde - U7 drenge 3M (2016) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 1 - Pulje 3
U6
Inde - U6 mix 3M (2017) 13/11 U6 mix - 13/11. Mødetid kl. 9.45. Rantzausminde
Inde - U6 mix 3M (2017) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 1 - Pulje 1
Inde - U6 mix 3M (2017) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 2 - Pulje 2
Inde - U6 mix 3M (2017) 4/12 Medaljestævne I Ryslinge - Bane 2 - Pulje 2
U5
Inde - U5 mix 3M (2018) 4/12 Medaljestævne I Højby - Bane 3 - pulje 2
Inde - U5 mix 3M (2018) 4/12 Medaljestævne I Højby - Bane 2 - Pulje 2

Log ind