Rask Mølle Stadion

DBU Jylland
Kildevej 1
8763 Rask Mølle
7567 8553
Nej
Ja
Nej
Nej

Klubber som benytter spillestedet

Log ind