UEFA Træneruddannelser

UEFA PRO
UEFA PRO

UEFA PRO

Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

For kursister der har gennemført UEFA Pro og har bestået de 5 hovedområder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse

samt det individuelle skriftlige projekt.

UEFA PRO-Licens
UEFA PRO-Licens
PRO

UEFA PRO-Licens

UEFA PRO licensen er den højeste internationale trænerlicens, som kvalificerer til at træne spillere på øverste niveau i Danmark og internationalt.

Eksamen

Målgruppe
For kursister der har gennemført PRO-træner og har bestået de 5 hovedområder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse

samt det individuelle skriftlige projekt


Formål

Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig som træner på PRO-træner niveau.


Afvikling og tidsforbrug

Eksamen holdes på DBU, Fodboldens Hus i Brøndby. Eksamen tager udgangspunkt i eksamination af kursistens individuelle skriftlige P-træner projekt. Ved eksamen deltager DBU´s trænerudviklingschef, PRO-træner tovholder, opponent og kursist. Eksamen er åben for DBU´s instruktører og landstrænere. Kursister kan invitere gæster. Eksamen har en varighed af ca. to timer.


Bedømmelse

Efter eksamen får kursisten en af følgende bedømmelser:

Bestået - Kursisten erhverver UEFA PRO-licens
Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE UEFA PRO-licens

Kursisten modtager besked om eksamen er bestået eller ikke bestået umiddelbart efter eksamen. Ved ikke-bestået, er der mulighed for at gå til reeksamination maksimalt to gange. Reeksamen kræver at det individuelle projekt justeres eller at kursisten skriver et nyt projekt.


Tilmelding

Afholdes efter aftale.


Pris

7.100 kr. Gebyr for eksamen betales separat forud for eksamen.


Kompetence

Ved bestået eksamen modtager kursist UEFA PRO- licenskort til brug i Danmark og i Europa.