Bold & Bevægelse: Eksempler fra fynske klubber

Der er allerede mange fynske klubber, der tilbyder Bold & Bevægelse eller har et tilsvarende tilbud til de allermindste. Her nogle eksempler.

 

Tommerup BK

 • 23 børn og deres forældre mødte op til første træning
 • Totalbanken havde sponsoreret drikkedunke til alle
 • SuperBrugsen sponsorerede frugt – både til den første og de efterfølgende træninger

- Træningsmanualen fra Bold & Bevægelse er en rigtig god hjælp for mig. Jeg forbereder træningen ved at kigge i materialet og udvælge et univers for træningen og hvilke øvelser, jeg tænker, vi skal lave, træner Lene Juul.

- Der er mange forskellige øvelser og lege i materialet, og nogle af øvelserne er lidt svære for de allermindste på holdet, men så differentierer jeg træningen i niveau efter alder. Det gør jeg for eksempel ved at lave forskellige stationer, hvor samme øvelse laves forskelligt alt efter hvilken aldersgruppe, der er ved stationen, træner Lene Juul.

 

Aarslev BK

 • 47 børn og deres forældre mødte op til første træning
 • Opsatte plakater i områdets børnehaver og lavede Facebookopslag, som har reklameret for det nye hold.
 • Indsamlede kr. 14.000,- til at indkøbe redskaber, som kan gøre træningen for de allermindste endnu bedre, og samt gøre træningen gratis det første år.

Udover at vi får mange flere børn ind som medlemmer, så er der også den fordel, at forældrene er med. Der er det vores håb, at de vil være med til at tage del i klubben, når der er større eller mindre opgaver som skal løses, fordi de får et nært forhold til klubben, aktivitetsansvarlig Per Bak Rasmussen.

 

OB

 • 25 børn og deres forældre til stede ved træningen
 • fodboldklubben kan bidrage med et alternativ til legepladsen søndag formiddag
 • Aktiv forældredeltagelse er en vigtig del af konceptet, og det skal give børnene og forældrene en god oplevelse omkring fodbold og fysisk aktivitet sammen. 
 • Træningen begyndes og afsluttes med at give high fives til både hinanden og træneren, og det er med til at lære børnene om holdånd og sammenhold.
 • Træningen er ens hver gang, da børnene er glade for gentagelser og på den måde bliver mere trygge ved træningen.

- Man behøver ikke finde en uddannet træner, men blot en der er motiveret for at være der hver søndag formiddag til at give forældrene og børnene rammerne for en hyggelig formiddag, træner Rasmus Cyril. 

 

Næsby BK

 • Kørte før sommerferien Bold & Bevægelse som testforløb

- Vi har sat plakater op i børnehaver rundt omkring i lokalområdet for at gøre opmærksom på, at vi har et tilbud til denne aldersgruppe. Tilbuddet har vist sig at være et rigtig godt forum for leg, og det har givet børnene og deres forældre mulighed for at stifte bekendtskab med klubben, inden man finder ud af, om man gerne vil gå til fodbold, Kenath Runage.

 

Kauslunde

 • Begyndte han at spørge hvem af børnene, der - sammen med sine forældre - gerne ville planlægge næste uges træning. Nu går planlægningen af træningen på skift.

Jeg har hele tiden troet på, at forældreinddragelsen er enormt vigtig, når vi gerne vil have fat i børn helt ned i 2-årsalderen. Med Bold & Bevægelse har vi fået noget meget håndgribeligt materiale, som giver os et rigtig godt udgangspunkt for at lykkes med at få de yngste børn ind som medlemmer og inddrage deres forældre i træningen. Hos os er Bold & Bevægelsesholdet blevet en form for familiehold, hvor både forældre og søskende også deltager, formand Nikolaj Nørup Sostack.

 

Kirkeby IF

 • Henter børnene i børnehaven kl. 15.15 og tager dem med til træning
 • Træningen bygges op omkring en masse forskellige øvelser, hvor børnene selv bestemmer, hvilken aktivitet de gerne vil kaste sig ud i. De kan frit skifte mellem aktiviteterne, og de går selv videre til et sværere trin, når de er motorisk klar til det.
 • Om sommeren bruges en multibane, hvor der er nogle forskellige aktiviteter med plastikbolde, tunneller og hulahopringe. På fodboldbanen ved siden af er der samtidigt aktiviteter, som er mere fodboldrelaterede, og så kan børnene gå til og fra, som de selv vil.
 • Unge fra U13-holdene og op efter er hjælpetrænere. De kommer selv og spørger, om de ikke må få lov at hjælpe. Flere af dem bliver senere hjælpetrænere på ”rigtige” fodboldhold.

Det vigtigste er, at børnene synes, at det er rigtig sjovt og hyggeligt at komme til træning. For mig handler det meget om, at de bliver så motorisk stærke som muligt, imens jeg har dem, og derudover ser jeg selvfølgelig meget gerne, at de fortsætter med at spille fodbold i mange år, efter jeg slipper dem, træner Mette Foged.

Introduktion

Organisering

Universet

Tips og tricks