Børnefodbold på Fyn

Indefodbold Se Ledige Pladser

Generelt om børnefodbold

Aldersgrænser+

Børnefodbolden dækker aldersspændet op til og med U12.

Se hvilke årgange det omfatter her.

Dispensationer+

Nogle dispensationer skal søges (ekstraordinære), mens andre ikke skal.

Se hvornår I skal søge, og hvornår I ikke skal - samt flere informationer om dispensationer - her.

Holdkort+

Der skal laves holdkort i alle børnekampe på Fyn.

Se hvorfor og hvordan I giver jeres trænere adgang til holdkortene her.

Ved stævner: vi anbefaler at man først udfylder holdkort efter fredag kl. 15 (1-2 dage lige før stævnet). Det gør vi, fordi når vi opdater kampprogrammerne (grundet afbud/eftertilmelding) så slettes alle holdkortene for puljen. Men efter fredag kl. 15 gør vi ikke mere ved kampprogrammerne.

 

Se også:

Kort videoforklaring om holdkort og resultatindberetning i børnefodbolden

FAQ om holdkort.

Indberetning af resultater+

Der skal indberettes resultater efter spillet kamp/stævne. Resultater for U5-U12 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da vi bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt, identificer skæv matchning, samt til databehandling. Resultaterne kan indtastes via DBU's Fodboldapp, MitDBU eller KlubOffice. Resultater skal indtastes umiddelbart efter kampens afslutning.

 

Ved stævner kan der forekomme uforudsigelige hændelser, som gør at kampprogrammet laves om, eller på anden måde at en kamp i kampprogrammet ikke bliver spillet. Så skal resultatet fra den kamp der står i kampprogrammet på kampklar, IKKE tastes ind, da den selvfølgelig ikke er spillet.

Kampe på Ærø+

Vi har samlet en række oplysninger vedr. kampe på Ærø, herunder bl.a. det tilskud vi yder til færgeudgifterne.

En kamp/stævne på Ærø er en god mulighed for at få en hyggelig og social dag, og klubberne på Ærø er meget behjælpelige med praktiske forhold.

Find oplysninger om kampe på Ærø her

KampKlar - Styrker holdet+

KampKlar er et digitalt redskab som trænere, spillere, forældre og klubben som helhed kan bruge til at koordinere arbejdet på og omkring holdet.

Her kan koordineres træninger, udtagelse af spillere til kamp, kørsel, tøjvask, arrangementer og meget mere.

Desuden kan trænere og spillere/forældre kommunikere med hinanden.

Se mere om KampKlar her.

Vi udbyder også kurser i brugen af KampKlar.

 

Se også:

Tip: Kommunikér med modstanderen direkte fra KampKlar

Niveaudeling - til stævner+

Læs om hvad du skal se efter, når du skal vurdere om du skal tilmelde til A, B, C og D stævner, samt til Blandet niveau og Nybegynder (U7). Læs her.

Spilleformer+

Generelt kan siges at U5-U10 spiller stævner, mens U11 og U12 spiller turnering.

Dog gælder følgende undtagelser:

 • U10 Drenge A spiller turnering
 • I U11/12 tilbydes også stævneform for 8- og 5-mands på C og D-niveau
Ønsker+

Har man ønsker, fx at man gerne vil være værtsklub nogle bestemte dage - fx ved klubdage og andre grunde - så send en mail til info@dbufyn.dk om jeres ønsker. Dette gælder også hvis I har dage, hvor I ikke kan være værtsklub. Har man andre ønsker, så modtages dette også.

Af andre ønsker kan nævnes om man vil samme sted hen, ikke vil samme sted hen, at man vil samme sted hen selvom man er tilmeldt to forskellige rækker/niveauer osv. 

Jo mere vi får fra jer, jo bedre oplevelser kan vi skabe.

 

Vi kan selvfølgelig ikke garantere at alle ønsker opfyldes, men det er vores ambition at stræbe efter at få dem til at ske hver dag!

UDEFODBOLD

Stævner (apr-okt)

Afbud+

Afbud til stævner skal altid meddeles DBU Fyn. Det kan gøres via mail info@dbufyn.dk eller på tlf. 66178218. 

Såfremt I skal melde afbud efter fredag kl. 15.00, skal det ske direkte til arrangørklubben.  

Der opkræves ikke bøde hvis der meldes afbud senest onsdag kl. 9.00 før stævnet. Derimod vil afbud på selve stævnedagen eller udeblivelse blive straffet med en bøde på kr. 500,-. 

Det er arrangørklubbens ansvar at rapportere til DBU Fyn efter et stævnes afvikling, hvis der har været afbud/udeblivelser. 

Antal spillere til stævner+

3:3 stævner: 7 spillere må være med til stævnet, men kun 5 forskelligere spillere må anvendes pr. kamp. (3 spillere på banen og op til 2 indskiftere)

5:5 stævner: 10 spillere må være med til stævnet, men kun 8 forskelligere spillere må anvendes pr. kamp. (5 spillere på banen og op til 3 indskiftere)

8:8 stævner: 13 spillere må være med til stævnet, men kun 11 forskelligere spillere må anvendes pr. kamp. (8 spillere på banen og op til 3 indskiftere)

 

Ved D- og Nybegynderstævner skal det hold som er foran med 3 mål, tage en spiller ud. Er holdet foran med 6 mål, tages endnu en spiller ud. Hvorfor? Læs her

 

Datoplan - forår 2023+

Se på hvilke datoer de forskellige årgange spiller her.

Datoplan - efterår 2023+

Se på hvilke datoer de forskellige årgange spiller her.

Dommere/kampeledere+

Til 3:3 og 5:5-stævner er det førstnævnte hold i kampprogrammet, der stiller med en kampleder (f.eks. forælder eller træner).

Til 8:8 stævner er det arrangørklubbens ansvar at stille med kampledere.

I kan uddanne kampledere i jeres egen klub med et 3 timers Kamplederkursus.

 

En kampleder skal være upartisk på banen - hvis man på forhånd kan sige at man har svært ved dette, skal man ikke være kampleder!

Upartisk betyder bl.a. at man ikke guider spillerne taktisk på banen, som er trænerens opgaven.

Man jubler heller ikke over scoringer - kort sagt er man neutral på banen.

Se her for 8 gode råd til kamplederen.

Flytning af stævner+

Ønsker man at flytte et stævne, skal dette aftales med alle de deltagende hold, og DBU Fyn skal informeres om nyt tidspunkt for stævnet.

Holdtilmelding+

Børnestævner udbydes med løbende tilmelding, og man kan tilmelde sig et eller flere stævner.

Tillmelding skal foregå i KlubOffice via menuen "Turneringer og hold --> Holdtilmelding --> Turneringer og stævner". Dobbeltklik på det stævne, du ønsker at melde hold til.

Note: Det kan være en god ide at lade børnetrænerne selv stå for holdtilmelding, da der er løbende tilmelding til stævner. Se her, hvordan I giver dem mulighed for det.

Hvordan kan jeg se, hvilke hold jeg har tilmeldt? 
Det kan ses via:

 • KlubOffice: Vælg menuen Turneringer og Hold > Holdtilmelding >Turneringer og stævner. Her finder du øverst teksten "NB: Nedenfor vises kun rækker, der lige nu er åbne for holdtilmelding. I kan få det fulde overblik over alle jeres tilmeldte hold her". Klik på linket. Ved at klikke på det lille plus ud for hver række kan du se, hvor mange hold, du har tilmeldt rækken.
 • www.dbufyn.dk: Søg en given række frem via spotboksen "Søg i turneringer og resultater". Her kan man løbende se, hvilke hold der er tilmeldt rækken.

Vigtige pointer i forhold til holdtilmelding

Overvej følgende, når du beslutter, hvilken række dit hold skal tilmeldes til:

 • Læs Niveaudeling inden i tilmeldinger jer 
 • ”Hvordan kan jeg som træner bidrage til at ALLE børn - ikke kun mit eget hold - får en god oplevelse?" (Det er næppe ved at melde A og B spillere til i C-rækken).
 • Børnene udvikler sig forskelligt, og spillere kan rykke sig fra niveau til niveau. Prøv derfor evt. forskellige niveauer af i løbet af sæsonen. Et C-hold er f.eks. ikke nødvendigvis et C-hold senere på sæsonen. 

 

Se også:

Video om tilmelding og framelding til stævner

FAQ om holdtilmelding

Bemærkninger til holdtilmelding forår

Bemærkninger til holdtilmelding efterår

Lad børnetrænere selv stå for holdtilmelding

Horst Wein-stævner+

Hos DBU Fyn udbyder vi Hortst Wein-stævner, også kaldet 4-målsstævner. Spilleformen baserer sig på Horst Weins principper.

De afgørende forskelle på disse stævner i forhold til de ordinære stævner er:

 • Der spilles med 4 mål i kampen. Hvert hold skal både forsvare og angribe to mål samtidig
 • Der må ikke scores, før spilleren er i scoringszonen
 • Der spilles ikke med keeper

Læs mere om stævnerne her.

Kampprogram og spillested+

Kampprogrammet kan ses via DBU Fyns hjemmeside eller via Fodbold App'en. 

Kampprogram og spillested udsendes senest 8 dage - før stævnet. Som udgangspunkt starter alle stævner kl. 10.00. 

Spillestedet findes altid blandt de tilmeldte efter deadline for stævnet. Har man ønsker om at være værtsklub for en bestemt årgang/niveau, en given dag, så send en mail til info@dbufyn.dk med jeres ønske. På den måde har I indflydelse på hvornår I kan have hjemmebanestævner.

Hold jer altid opdateret, da der kan forekomme ændringer. 

OBS! Benytter i KampKlar kan man først lægge stævnet i aktivitetsoversigten, når kampprogrammet ligger klar.

Regler og rammer+

Hvilke regler og rammer der spilles efter, afhænger af spilleformen (3:3, 5:5 eller 8:8) og af aldersgruppen.

Se det hele her.

Turnering - U10/11/12 (apr-okt)

Datoplan - turneringer for U10-U12+

Se datoplan for tilmelding til turneringer i foråret her

 

Se datoplan for tilmelding til turneringer i efteråret her.

I hvilke børnerækker spiller vi en turnering?+

Drenge der spiller turneringsform:

U10 A

U11 M, A, B (9-11 kampe), B (5-7 kampe), C (9-11 kampe), & C (5-7 kampe)

U12 M, A, B (9-11 kampe), B (5-7 kampe), C (9-11 kampe), & C (5-7 kampe)

 

NB: 9-11 kampe betyder at man får 9-11 kampe i sit kampprogram. På samme måde med 5-7 kampe.

 

Piger der spiller turneringform:

U11 A, B, C

U12 A, B, C

 

Øvrige årgange/niveauer spiller stævner - se datoplan under STÆVNER (APR-OKT) ovenfor.

 

Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte DBU Fyn via tlf. eller info@dbufyn.dk.

Niveaudeling - til turneringer+

Læs om hvad du skal se efter, når du skal vurdere om du skal tilmelde til M, A, B eller C turnering i jeres årgang. Læs her.

 

Tilmelding til turnering sker to gange om året. Læs mere om forårets og efterårets turnering og dato for tilmelding.

 

Øvrige årgange/niveauer spiller stævner - se datoplan under STÆVNER (APR-OKT) ovenfor.

Regler for turneringerne+

Se hvilke regler der gælder i U11 og U12 turneringer her.

Se hvilke regler der gælder for U10 A turnering her.

Vintertilbud (nov-mar)

Holdtilmelding+

Procedure for holdtilmelding - uanset om det er vinterturnering/opstartsturnering eller kunstgræsstævner kan ses her.

Bane, kampleder, kamptidspunkt+

Læs omkring krav til deltages ift. bane, til kampledere, og kamptidspunkt her.

 

Kunstgræsstævner tilmeldes via KlubOffice.

Datoplan+

Datoplanen kan findes her.

INDEFODBOLD

Stævner (nov-mar)

Afbud+

Afbud meddeles til DBU Fyn senest fredag kl. 15 (op til stævneweekenden) på info@dbufyn.dk eller på tlf. 6311 5990. Jo før jo bedre, så vi evt. kan finde et erstatningshold.

Afbud efter fredag kl. 15 og i weekenden skal sendes til (og bekræftes af) arrangørklubbens stævneleder. Kontaktoplysninger på stævnelederen findes ved at trykke på arrangørklubben, og dernæst "kontakter". 

Afbud meddelt til DBU Fyn senest onsdag kl. 9 (op til stævneweekenden) er gratis. Afbud meddelt herefter medfører et gebyr. Se taksterne her.

Datoplan+

Se hvornår hvilke årgange spiller her.

Dommere/kampledere+

DBU Fyn sørger for dommere til indendørsstævner fra og med U9 og ældre.

Fra U8 og yngre gælder - i lighed med undendørs - at førstnævnte hold på kampen ("hjemmeholdet") skal stille med en baneleder, som kan være en forældre, søskende, træner eller anden person. Vedkommendes rolle er at få kampen til at glide fint og hjælpe til at give børnene en god oplevelse med kampen.

Holdtilmelding+

I indefodbolden for U8-U12 tilmelder man sig en stævnerækker hhv. før og efter jul.

3:3 rækkerne (U5-U7), er løbende tilmelding. Se datoplan her.

Se mere om tilmelding til indefodbold her.

Regler og rammer+

Se hvilke regler og rammer vi spiller indendørsfodbold efter her.

Spillested og kampprogram for 3:3-stævner+

Spillested til de enkelte stævner meldes først ud efter tilmeldingsfristen - senest 8 dage før stævnet.

Kampprogrammer ligger ligeledes klar senest 8 dage før stævnet.

eFodbold

Generelt om DBU eFodbold+

DBU eFodbold er en samlebetegnelse for både den ordinære turnering, DBU ePokalen og den hjælp vi tilbyder klubberne til at starte eFodbold op.

Få det samlede overblik over DBU eFodbold her.

eFodbold-turneringen+

I eFodbold-turneringen spiller vi FIFA22 på PlayStation 4 i en offline turnering, hvor holdene mødes fysisk i stævneklubbens klublokale.

Turneringen afvikles som en stævnerække, hvor vi spiller i følgende aldersgrupper:

 • U8-U12
 • U13-U16
 • U17+.

Kampene spilles som udgangspunkt på en Carlsberg Sportsfond Gaming Arena (det er dog ikke et krav).

I børnerækken spiller vi ikke med resultater og stillinger. 

Læs mere om DBU eFodbold-turneringen her.

Se også, hvem der kan spille med her.

Datoplan+

Vi spiller eFodbold på Fyn efter nedenstående datoplan.

Den dækker de lokale, indledende stævner i DM eFodbold-turneringen for rækkerne U13-U16 og U17+ samt børnestævnerne, som vi udbyder enkeltvis med løbende tilmelding.

Dato

Årgange/stævner

19-11-2022

U8-U12, U13-U16 og U17+

11-12-2022

U8-U12, U13-U16 og U17+

14-01-2022

U8-U12, U13-U16 og U17+

12-02-2022

U8-U12, U13-U16 og U17+

04-03-2022

Regionale Finaler (Fyn)

Dato udmeldes senere

DM-finaler

I børnerækkerne udbydes stævner med løbende tilmelding.

Få hjælp af vores eFodbold-konsulent+

Vores eFodbold-konsulent, Søren Erik Nielsen, er klar med praktiske råd og tips og tricks, der kan hjælpe din klub til at få et fedt og velfungerende eFodbold-tilbud. Han hjælp er gratis.

Han kan bl.a. hjælpe og vejlede i forhold til:

 • Opstarte eFodbold-hold og oprette en eFodbold-afdeling
 • "Det gode eFodbold-miljø"
 • Rekruttering af spillere og trænere til jeres eFodbold-tilbud
 • Indhold på og invitation til en eFodbold-introdag/aften
 • Uddannelse af eFodbold-trænere
 • Korrekt registrering af jeres eFodbold-medlemmer
 • Tekniske udfordringer på stævnedage

Du finder hans kontaktoplysninger her.


AKTIVITETER


SE OGSÅ...