Prioritering af børnefodbolden

Som DBU Børneklub skal klubben prioritere børnefodbolden både økonomisk og organisatorisk.

Det er afgørende, at børnefodbolden er for­ankret ind i bestyrelsen, så der er sikkerhed for, at den prioriteres helhjertet. Det er vigtigt med tydelighed i for­hold til, hvem der gør hvad. Der er selvsagt et utal af måder at gøre det på.

Organiseringen er op til bestyrelsen, så om man har et børneudvalg, en børneformand, et ungdomsudvalg eller hvordan og hvorledes, arbejdet sker i praksis, så ansvaret for klubbens børnefodbold er tydeligt fordelt eventuelt på flere niveauer. I bund og grund handler det om, at bestyrelsen prioriterer og sikrer et stærkt organisatorisk set up for børnefodbolden.

Samtidig skal bestyrelsen prioritere børnefodbolden økonomisk, og dermed sikre at der er den nødvendige økonomi til at løfte indsatserne, samt sikre kvaliteten i børnefodbolden. Den økonomiske prioritering i klubbens som helhed må ikke være en begrænsning for at forbedre børnefodbolden.
Økonomisk prioritering kan for eksempel betyde, at fordelingen af økonomien afspejler medlemsandelen i børnefodbolden. Økonomisk prioritering betyder også, at klubben ønsker at investere i børnefodbolden. Det kan for eksempel være at bruge økonomi på uddannelse af trænere, tilknytning af en børneudviklingstræner (lønnet/ulønnet) etc.

Læs her en kommentar fra formanden for DBU's Børnegruppe, Bjarne Christensen, som netop handler om, at børnene fortjener økonomisk prioritering.

Klubleder Collage