Sørg for tilstrækkelige tilbud til det enkelte barn

Alle klubber anbefales at sørge for, at der er tilstrækkelige tilbud til det enkelte barn. Her kan der overvejes at lave ekstra træninger på tværs af køn, alder, niveau, klubber, samt lave åben træning eller andre aktiviteter.

Vi anbefaler, at klubben tilbyder alle børnespillere et træningstilbud ud fra 2+1+1-modellen (bliv klogere på det lige nedenfor), for dermed at sikre at alle børn uanset niveau, køn, alder, etc. bliver tilbud et fleksibelt og mangfoldigt træningstilbud. Det er ikke nødvendigvis jer som klub, der skal tilbyde alle træningerne, men børnene skal have tilbuddet.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Sørg for to ugentlige holdtræninger på eget hold, som danner grundlag for at blive tilbudt de andre træningstilbud.
  • +1 træning på tværs af hold, køn, alder, niveau og/eller klub. Det kan være en særlig tekniktræning, ekstra træning for nybegyndere, samarbejdstræning med andre klubber i området eller en anden form for specifiktræning for eksempel afslutningstræning. Det kan for eksempel være børneudviklingstræneren, der planlægger denne træning, og evt. forestår dele af træningen sammen med andre trænere, for eksempel børnetrænere, ungdoms- eller seniorspillere fra klubben.
  • +1 træning på børnenes præmisser: Den anden +1 træning skal være tilbudt og muliggjort af voksne, men skal foregå på børnenes helt egne præmisser uden voksenindblanding, såkaldt ”deliberate play”, hvor rammerne er sat, men børnene selv udfylder dem. Mere konkret kan det være, at en bane i klubben er åbnet og fyldt op med materialer af forskellig art. Der kan være sat forskellige banetyper op (små mål, større mål, fire mål på en bane, pannabaner osv.), men herfra er det op til børnene selv at spille, lege og eksperimentere med bolden – uden at de voksne blander sig undervejs.

 

Tilbuddet om 2+1+1 skal ses som et tilbud til dem, der gerne vil spille lidt mere eller lære noget mere hurtigere. Det er vigtigt, at alle børn fortsat tilbydes et kamptilbud.

Læs mere om, hvordan I praktisk kan organisere 2+1+1, og hvorfor det er vores anbefaling her.