Vejledning: Sådan laver I en børnepolitik

Her finder du DBU Børnefodbolds vejledning til at udarbejde en børnepolitik.

En børnepolitik er et sæt retningslinjer eller færdselsregler i jeres klub, som sikrer, at børnene til enhver tid færdes i et trygt miljø. Her får I hjælp til at gøre jer relevante overvejelser, så I kan lave en hensigtsmæssig børnepolitik, der passer til jeres klub.

Vær desuden opmærksom på, at det er lovpligtigt at indhente børneattetster, og jeres børnepolitik skal derfor indeholde en procedure for dette. 

 

Hvorfor bør vi lave en børnepolitik fodboldklubben?                                                             

En børnepolitik hjælper til, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til, og på den måde hjælper en børnepolitik med at sikre sunde trivselsmiljøer, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt i fodboldklubben. 

 

Vejledning til, hvordan I kan udarbejde en børnepolitik

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til at udarbejde en børnepolitik, men der er selvfølgelig nogle hjørneflag, f.eks. hvad angår børneattester, som ikke er valgfrie.  

Denne liste over emner er ikke udtømmende i forhold til, hvad en børnepolitik kan indeholde, men den kan danne et godt udgangspunkt for drøftelser af, hvad jeres børnepolitik skal/kan handle om.  

Der er, nødvendigvis, emner som kan synes ubehagelige at drøfte, men det er bedre at forebygge, og at alle kender klubbens retningslinjer fra begyndelsen, end at nogen pludselig står i en ubehagelig situation, som kunne have været undgået ved at tage stilling gennem en børnepolitik. Samtidig og ikke mindst er jeres børnepolitik anvisningen for, hvem enhver skal henvende sig til og hvem, der har ansvar for håndteringen. 

Føj alt det til, I måtte mene er relevant for lige netop jeres børn og klub.