Flytning af kampe

Kampe hvor DBU Fyn påsætter dommere/liniedommere 
(se liste her)

Serie 3 - Albaniserien (Herrer)

For disse rækker skal der ansøges om kampflytning - klik her:

 

OBS!

  • Ansøgning skal være DBU Fyn i hænde senest 10 hverdage før oprindelig spilledato eller 10 hverdage før ny spilledato (hvis kampen ønskes spillet tidligere). 
  • Klubberne skal ikke kontakte evt. påsatte dommere, hvis en kamp bliver flyttet. Det sørger DBU Fyn for.
  • Jo senere et kampændringsønske sendes, jo større er risikoen for, at kampen ikke kan flyttes (af hensyn til dommerpåsætningen).


Øvrige kampe hvor DBU Fyn påsætter dommere (se liste her)

Kampene kan spilles på den dato klubberne bliver enige om. Kampene kan flyttes via KlubOffice, hvor et kampflytningsønske kan sendes til modstanderen. Modstanderen skal acceptere kampflytningen senest 8 dage før oprindelig eller ny spilledato (hvis kampen ønskes spillet tidligere). Ellers afvises ønsket automatisk. Kampen er ikke flyttet, før modstanderen i KlubOffice har accepteret ønsket.

OBS!

  • Kampe der ønskes flyttet til lørdag, skal der dog ansøges om via dette skema.
  • Klubberne skal ikke kontakte evt. påsatte dommere, hvis en kamp bliver flyttet. Det sørger DBU Fyn for.


Kampe hvor DBU Fyn ikke påsætter dommere 
(se liste her)

Kampene kan spilles på den dato klubberne bliver enige om. Kampene kan flyttes via KlubOffice, hvor et kampflytningsønske kan sendes til modstanderen. Modstanderen skal acceptere kampflytningen senest 4 dage før oprindelig eller ny spilledato (hvis kampen ønskes spillet tidligere). Ellers afvises ønsket automatisk. Kampen er ikke flyttet, før modstanderen i KlubOffice har accepteret ønsket.


Gælder alle kampe

  • Kampene kan som udgangspunkt ikke flyttes til senere end sidste spilledag i såvel foråret som efteråret.
  • Er kampene ikke spillet senest sidste spilledag, såvel forår som efterår, annulleres kampen. Dvs. ingen af holdene tildeles point.