Skema til kampflytning

For at vi kan behandle din ansøgning, skal vi have tilladelse til at vi må opbevare de indtastede oplysninger.INDSENDT AF

Tidsfrist og betingelser

Ansøgning skal være DBU Fyn i hænde senest 10 hverdage før oprindelig spilledato eller 10 hverdage før ny spilledato (hvis kampen ønskes spillet tidligere). Klubberne skal ikke kontakte evt. påsatte dommere, hvis en kamp bliver flyttet. Det sørger DBU Fyn for. Jo senere et kampændringsønske sendes, jo større er risikoen for, at kampen ikke kan flyttes (af hensyn til dommerpåsætningen).

Accept af kampflytning

BEMÆRK: Kampen er ikke flyttet før DBU Fyn har godkendt dette og klubberne har modtaget kampændringsjournaler.