DBU Fyns Delegeretmøde flyttes til onsdag

DBU Fyns delegeretmøde er de fynske klubbers mulighed for at få direkte indflydelse på en række forhold omkring fynsk fodbold. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu, så I kan gøre jeres indflydelse gældende.


____________________________________________________________

Som noget nyt er DBU Fyns Delegeretmøde flyttet til en hverdagsaften, nærmere bestemt onsdag d. 27. januar fra kl. 17.30 i Langeskov Hallen, hvor der åbnes med en stående taffel.

- Vi har valgt at flytte delegeretmødet til en hverdagsaften og fokusere på de ting, som vi rent lovmæssigt skal igennem, og som danner grundlaget for den demokratiske model, vores fodboldsystem bygger på. Ud falder temaoplæg og -drøftelser samt diverse prisoverrækkelser, som vil finde sted på andet tidspunkt. Det sker på baggrund af de seneste års erfaringer fra delegeretmøder og i respekt for de travle klublederes tidsforbrug. Vi giver dem en ekstra weekenddag hjemme hos familien eller i klubben, forklarer DBU Fyns formand Bjarne Christensen og fortsætter:

- Jeg vil opfordre alle de fynske klubber til at møde op til delegeretmødet. Det er her væsentlige beslutninger omkring fynsk fodbold tages, og derfor også her, at klubberne kan lade deres stemme blive hørt. 

Som altid kan klubberne lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer. Der åbner for tilmelding 9. december - nærmere info følger.

Forslag fra DBU Fyn og klubberne
Sædvanen tro byder delegeretmødet på afstemning om en række forslag. DBU Fyns er i den kommende tid til høring i formandsklubberne, inden man endeligt beslutter, om man vil indstille dem til afstemning. 

Klubberne har også mulighed for at komme med forslag. De skal indsendes til DBU Fyn senest 1. december.

Såvel DBU Fyns som klubbernes forslag offentliggøres endeligt d. 17 december.

Vel mødt til DBU Fyns delegeretmøde 2016.

Log ind