MENU

KLUBMAND TIL KOMMUNERNE: ”VIS OS, I VIL OS”

Kommunernes ageren har stor indflydelse på det lokale foreningslivs ve og vel. De frivilliges engagement i foreningslivet er nemlig afhængigt af, at kommunerne stiller de rigtige rammer til rådighed.

KLUBMAND TIL KOMMUNERNE: ”VIS OS, I VIL OS”
Hans Martin Møller er ikke kun engageret i Horne FS. Han sidder nemlig også i bestyrelsen i DBU Fyn. Udtalelserne i denne artikel er dog på baggrund af hans store frivillige engagement i Horne FS. (Fotograf: Klaus Sletting)

  • Jeg vil opfordre politikerne i kommunerne til at bruge budgetforhandlingerne til tydeligt at vise os, at de bakker op om de frivillige i foreningerne, indleder Hans Martin Møller, næstformand i fodboldafdelingen under Horne forenede Sportsklubber.

De kommunale budgetforhandlinger er i gang, og alt handler om prioriteringer. Politikerne drøfter hvilke initiativer og projekter, der skal afsættes penge til for de kommende år, og her har en garvet fodboldfrivillig nogle opmærksomhedspunkter, som han håber, at de fynske politikere vil lytte til.

  • Jeg er helt med på, at det ikke er en let opgave, politikerne har. Der skal jo være penge til kernevelfærden, men fra mit perspektiv er det enormt vigtigt, at politikerne sikrer, at der er ordentlige rammer for foreningslivet, hvis det fortsat skal bidrage positivt til det gode liv i kommunerne, udtaler Hans Martin Møller.

 

Fodboldklubberne skaber stor værdi i kommunerne

Fodboldklubber og resten af det frivillige foreningsliv løser nogle helt grundlæggende opgaver i kommunerne og skaber derigennem stor værdi. En analyse fra Damvad Analytics viser f.eks., at de danske fodboldklubbers frivillige hvert år udfører klubarbejde svarende til 9.000 fuldtidsstillinger, og at fodbolden årligt giver sundhedsøkonomiske besparelser for mellem 400 og 1.200 millioner kroner. Sådan er det også i Horne f.S.

  • Her i vores fodboldklub er vi ikke i tvivl om, at vi bidrager rigtig positivt til kommunen. Både med at markeds­føre kommunen som et sted med et aktivt og levende fritidsliv, men også fordi vi i kroner og ører kan se, at vores frivillige arbejde gør en forskel for hele lo­kalsamfundet. Vores ca. 150 frivillige bidrager tilsammen med omkring 11.000 timers arbejde om året, og udover at udbyde sundhedsfremmende fodboldtræning til borgere i alle aldre, laver vi også sociale arrangementer og events, som bidrager positivt til livet i kommunen, fortæller Hans Martin Møller.

 

Det må ikke blive for surt at lægge frivilligt arbejde i foreningerne

Hvis der ikke er gode rammer for det frivillige arbejde i for eksempel fodboldklubberne, kan det resultere i demotiverede frivillige, der i værste fald forsvinder fra foreningslivet.

  • Vi er den billigste arbejdskraft kommunerne kan få, for vi skal jo ikke have noget for det. Det eneste, der er nødvendigt er, at kommunerne skaber ordentlige rammer for os. Jeg er bange for, at vi ikke kan holde fast i de frivillige i for eksempel fodboldklubberne, hvis der bliver skåret mere på foreningslivet, argumenterer Hans Martin Møller.
  • Jeg er som sagt helt klar over, at det er meget svære prioriteringer, som politikerne sidder med netop nu, men mit ønske er, at foreningerne bliver prioriteret. Økonomisk skal det kunne lade sig gøre at holde klubhuset åbent og banen klar. Ellers frygter jeg, at arbejdet bliver for surt for foreningerne, og det kan blive rigtig svært at holde gejsten oppe hos de frivillige, der trods alt giver så meget værdi tilbage til kommunerne, udtaler Hans Martin Møller.
  • Så jeg vil gerne opfordre kommunalpolitikerne til at vise os gennem deres handlinger, at de sætter pris på det frivillige foreningsarbejde, afslutter Hans Martin Møller.

 

Log ind