MENU

Politikere: Vigtigheden af foreningslivets vilkår er ikke til debat

Når kommunerne forhandler kommunale budgetter foregår det oftest på baggrund af forskellige opfattelser og grundholdninger mellem de politiske fløje. Men, en ting er to kommunalpolitikere fra hver sin fløj enige om: Foreningslivet skal sikres gode vilkår.

Politikere: Vigtigheden af foreningslivets vilkår er ikke til debat
Til venstre: Ole Filstrup Pedersen (V) - Til højre: Martin Stenmann (A)

AF: Jacob Skov, DBU Fyn//


Martin Stenmann er socialdemokrat og sidder i byrådet i Nyborg Kommune, hvor han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Lidt længere sydpå - i Faaborg-Midtfyn Kommune - indtager Venstre-manden Ole Filstrup Pedersen en lignende rolle som medlem af byrådet og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

På trods af deres politisk, ideologisk forskellige ståsted er der i hvert fald to ting, de har til fælles. De har begge rødder i en lokal fodboldklub - Ole i bl.a. Horne f.S. og S.fB. og Martin i Tårup IF og Vindinge BK - og de mener begge, at foreningslivet er værd at investere i.

Vi tog en snak med dem om foreningslivets rammer i deres kommune.

Hvad gør foreningslivet så særligt?

Ole:
- Foreningslivet er noget helt unikt. Fællesskabet fødes når "jeg" bliver til "os". Det giver så meget at være del af et fællesskab, der er langt større end dig selv.


Martin: 
- Idræts- og foreningslivet er en central del af det danske demokrati. Alle – uanset alder eller økonomisk formåen – skal kunne engagere sig i idræts- og foreningslivet. Det frivillige foreningsarbejde er med til at styrke den sociale sammenhængskraft, og vi skal være stolte af, at så mange i vores samfund vil gøre en forskel for andre ved at være aktive i en forening eller frivillige. Jeg har fra barnsben selv været aktiv i foreningslivet. Både som spiller og træner. Jeg er ikke i tvivl om, at min rejse gennem foreningslivet har påvirket mig voldsomt i forhold til mit politiske virke og lysten til stadig at tage del i samfundslivet.


Hvilken betydning har det for jeres kommune?

Ole:
- Det betyder faktisk rigtigt meget. Det er bl.a. medvirkende til, at vi kan holde udgifter i sundhedssektoren nede, fordi folk får bevæget sig i foreningerne. Dog er det ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne ville se en endnu større vilje rent politisk til at sikre foreningerne gode forhold.


Martin: 
- I Nyborg Kommune har vi omkring 200 meget aktive foreninger. Det betyder meget for børn og voksnes fritidsliv, at der er en bred palette af aktivitetsmuligheder. Foreningerne løfter også en række opgaver, vi som kommune aldrig ville kunne klare selv, som f.eks. stævner, koncerter, organisering af sportsbegivenheder og meget mere. Foreningerne er med til at give vores børn masser af mulighed for bevægelse, trivsel og at danne nye relationer. Samtidig lærer vores børn og unge også at tage ansvar i det forpligtende fællesskab, som foreningslivet er. De mange tilbud til børn og unge tror jeg også gør os til en attraktiv bosætningskommune. I Nyborg Kommune har vi netop vedtaget en Ensomhedsstrategi. Jeg mener, at vores aktive foreninger et med til at skabe gode rammer for at mennesker kan mødes, være sammen og dyrke deres interesser. Derfor spiller foreningerne en helt afgørende rolle i at skabe trivsel for den enkelte og for fællesskabet samtidig med, at de forebygger ensomhed og isolation.


Hvad håber du på, at det kommende kommunale budget vil afspejle i forhold til foreningslivet i kommunen

Ole:
- Ved det sidste budget fik vi sendt pænt med penge til foreningslivet. Det er ikke en let opgave at prioritere midlerne i en kommune, men mit håb er, at vi trods større besparelser kan holde fast i niveauet fra sidst, så vores foreninger også fremadrettet har nogle fornuftige vilkår at fungere under.


Martin: 
- Nyborg Kommune har igennem flere perioder investeret massivt i foreningslivet. Især på idrætsområdet klarer vi os godt. Tal fra DIF og DGI viser, at Nyborg i 2018 var den kommune på Fyn, som havde det højeste serviceniveau og som anvendte mest på idrætsområdet. Årsagen til vores flotte placering skyldes ikke mindst, at kommunen har en ordning med gratis halgulv og gratis brug af svømmehallen for foreningerne. Endvidere er der sat yderligere penge af til drift i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Idræts- og Fritidscenter og Ørbæk Midtpunkt. Overordnet set så håber jeg på, at vi efter budgetforhandlingerne kan fortsætte vores meget høje ambitionsniveau - ikke kun på idrætsområdet men også på andre områder af foreningslivet.


Hvordan vil du/dit parti arbejde for, at det også sker?

Ole:
- Vi vil gøre meget for at holde fast i de procentsatser, vi har lovet foreningerne i sidste budget. Derudover håber jeg, at vi kan køre videre med samarbejdet med Åben Skole / Fremtidens Skole, hvor vi styrker sammenhængkraften mellem skolerne og foreningslivet. Det tror jeg på, at begge har stor gavn af. Fremtidens skole vil f.eks. betyde, at alle de unge kommer til at opleve de positive ting, der er ved at udføre et stykke frivilligt arbejde i f.eks. en fodboldklub. Det er givende for både de unge og for fodboldklubben.


Martin: 
- Hos Socialdemokratiet er vi meget optaget af fællesskaber - også de fællesskaber vore foreninger danner. Derfor vil vi i de kommende budgetforhandlinger på borgmesterkontoret sikre og styrke foreningslivets rammevilkår i Nyborg Kommune. Socialdemokratiet i Nyborg arbejder for at skabe en bedre hverdag for borgerne. Vi vil skabe et sundere Nyborg. Og her er et stærkt foreningsliv en vigtig forudsætning - både på det mentale og det fysiske plan.

 

Log ind