MENU

3 klubber bejler til titlen Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub

Prisen går til en klub, der gør en stor indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende børne- og ungdomsmiljø. Såvel store som mindre klubber kan komme i spil til prisen, og de tre nominerede er udvalgte på baggrund af en indstillingsrunde, hvor alle har kunne bringe deres kandidat i spil.

3 klubber bejler til titlen Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub
AF: Jacob Skov, DBU Fyn//

De tre nominerede til Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub er:

OKS

Odense-klubben arbejder målrettet med at styrke børne- og ungdomsmiljøet i klubben, hvor man bl.a. har indført ”Det fede fodboldmiljø for alle” med fokus på, at alle medlemmer har lige vilkår og muligheder uanset niveau. Det arbejder har man ansat en ungdomsudvikler til, som bl.a. har til opgave at støtte trænerne med at rulle de nye principper ud. Generelt arbejder klubben meget med at understøtte og udvikle deres trænere, hvoraf 25 af dem har været på C1-trænerkursus i år som led i et forløb med en DBU Fyn Trænerrådgiver. Klubbens ungdomsafdeling tæller hele 58 trænere/ledere, fordi man ønsker at leve op til DBU's anbefaling om maks. 8 spillere pr. træner. Klubbens ungdomsafdeling er stor, og specielt på pigesiden har klubben sat hårdt ind med et langt sejt træk. Det har betydet en stor stigning i antallet af piger i klubben, som nu tæller omkring 70 spillere, hvoraf de ca. 50 er kommet til inden for det seneste år. Også på drengesiden er klubben stærkt kørende med ca. 360 aktive medlemmer og hold i alle aldersgrupper - fra de mindste til og med U19. Med start i efteråret tilbyder klubben som noget nyt også Esport.


Krarup Espe Fodbold

Krarup Espes ungdomsafdeling tæller 150 aktive medlemmer - fordelt på 12 hold - hvoraf piger udgør imponerende 68 spillere. Spillerne rekrutteres bl.a. gennem tæt samarbejde med den lokale skole og børnehave. Klubben har i 2019 investeret i uddannelse af deres børne- og ungdomstrænere via en DBU Fyn Trænerrådgiver, der har inspireret og hjulpet trænerne til at dygtiggøre sig. Som et led heri har børne- og ungdomstrænerne taget C1-træneruddanelsen, der har styrket deres evne til at skabe gode og lærerige træningsmiljøer for spillerne. Også klubbens Albaniserie spillere og trænere tager aktivt del i ungdomsarbejdet som gæstetrænere på klubbens fodboldskole. Det er med til at give en særlig klubånd på tværs af alder og køn, og det er med til at gøre det lettere at få de ældste ungdomsspillere og seniorer til at melde sig på banen som børne- og ungdomstrænere.


Haarby BK

Der er masser af liv på banerne i Haarby BK, hvor klubbens godt 140 ungdomsmedlemmer - heraf 23 piger - boltrer sig. F.eks. er der hver tirsdag og torsdag ca. 24. spillere til træning i U5-9 gruppen. Klubbens medlemmer tæller også 10 syriske børn, der kom til som flygtninge for 3-4 år siden, og som klubben har haft stor fokus på at integrere på holdene, hvilket er medvirkende til, at de fortsat er at finde på klubbens baner. Generelt er spillerne/holdene samlet i grupper på tværs af årgang, hvilket er med til at skabe liv på og uden for banerne. Der laves bl.a. sociale arrangementer for grupperne, der i 2019 bl.a. har budt på bowling og gokart. Klubbens ungdomsafdeling bygger bl.a. på et velfungerende klubsamarbejde med naboklubberne Flemløse BK og Ebberup IF. Samarbejdet er struktureret i et fælles samarbejdsudvalg med passionerede repræsentanter fra alle klubberne. I Haarby BK håndteres ungdomsarbejdet ledelsesmæssigt af 3 af bestyrelsens medlemmer, som gør et stort arbejde. På trænesiden havde man i foråret besøg af en DBU Fyn-instruktør til en inspirationstræning, og man har derudover fået en træner B1-uddannet. Klubben har desuden betalt for dommeruddannelsen for en U19-spiller.


Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælges en vinder, der kan bryste sig af tiltlen som Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 25. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et gratis trænerkursus

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis trænerkursus. 

Se mere om prisen her.

Log ind