I perioden fra 1. april - 28. maj er det samlede antal af aktive registrerede fodboldspillere i de fynske fodboldklubber steget med 1.521 spillere, svarende til en vækst på 5,6%.

Tallene er en nettotilvækst og tager altså både højde for indmeldte og udmeldte medlemmer. Med andre ord er der tale om en reel spillertilvækst i fynsk fodbold.

Spillerudvikling 010421 280521
Derudover glæder jeg mig også på børnenes og forældrenes vegne, fordi det at være en del af et fællesskab i en fodboldklub er så givende i forhold til et barns opvækst. John Emil Johansen, formand for DBU Fyns børneudvalg


Piger/kvinder i relativ størst fremgang

Væksten hos piger/kvinder er på 487 medlemmer, hvilket betyder, at der pr. 28. maj er 9,5 % flere registrerede kvindelige fodboldspillere, end der var 1. april. 

Hos drengene/mændene er de tilsvarende tal 1034 flere medlemmer, svarende til en fremgang på 4,7 %.

- Tallene er ret markante og yderst positive. Måske høster vi frugterne af, at fodboldbanerne var et af de første steder, hvor man igen kunne mødes om noget socialt i et organiseret regi, da samfundet igen langsomt begyndte at åbne, reflekterer DBU Fyns formand, Bjarne Christensen.

 

Børnefodbold tegner sig for mere end halvdelen af væksten

I børnefodbolden - her regnet som spillere født i 2009 eller senere - er fremgangen oppe på 806 spillere. Det vil altså sige, at børnefodbolden står for lidt mere end halvdelen af den samlede vækst, og det er naturligt nok noget, der glæder hos DBU Fyns Børneudvalgsformand:

- Børnenes interesse for at være en del af en fodboldklub er grundlaget for, at fynsk fodbold kan blomstre og udvikle sig i fremtiden, forklarer John Emil Johansen og fortsætter:

- Derudover glæder jeg mig også på børnenes og forældrenes vegne, fordi det at være en del af et fællesskab i en fodboldklub er så givende i forhold til et barns opvækst. Her dannes børnene i den danske foreningskultur, varige venskaber opstår, og så er der jo også alle de sundhedsgavnlige effekter af at være fysisk aktiv.

Tendenserne viser sig også på holdtilmeldingen, hvor man hos DBU Fyn kan konstatere, at man aldrig har haft så mange hold tilmeldt U5-stævner, som det er tilfældet nu.