Med DBU’s nye børnestrategi, der blev vedtaget i 2021, kom også et helt nyt børnesyn. Et børnesyn, der blandt andet giver fodboldbørn klare rettigheder. En af disse rettigheder handler om, at alle børn har ret til social sikkerhed i fodbolden.

 

Børnene i klubben skal kunne føle sig trygge ved de voksne, der har en tilknytning til klubben. Ingen fodboldbørn må opleve svigt, krænkelser eller overgreb. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig. Se her, hvordan man indhenter en Børneattest.

 

Lav en børnepolitik i jeres fodboldklub

For at sikre børnenes sikkerhed og tryghed opfordres alle fodboldklubber med børnefodbold til at lave en børnepolitik.

En børnepolitik er et sæt retningslinjer eller færdselsregler i jeres klub, som sikrer, at børnene til enhver tid færdes i et trygt miljø. En børnepolitik hjælper til, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til, og på den måde hjælper en børnepolitik med at sikre sunde trivselsmiljøer, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt i fodboldklubben. 

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til at udarbejde en børnepolitik.

Sådan en kan blandt andet rumme en omklædningsrumspolitik, en politik vedrørende brug af mobiler og sociale medier.

 

 

For klubber, der ønsker at kunne kalde sig DBU Børneklub, er det en forudsætning at have nedskrevet og vedtaget en børnepolitik. Læs mere om DBU Børneklub her.

Børns sikkerhed i fodbolden

Som fodboldklub, der har børnehold, har man ansvaret i forhold til at tage vare på børnenes sikkerhed.

  • Fodboldklubben er lovmæssigt forpligtiget til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

  • Fodboldklubben må ikke ansætte personer, som har en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

  • Fodboldklubben har underretningspligt, så snart der opnås kendskab til et strafbart forhold efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

  • Fodboldklubben opfordres til at opstille retningslinjer for at forebygge blufærdighedskrænkelser og give børnemedlemmer en tryg hverdag i klubben. Dette kan gøres ved at nedskrive og vedtage en børnepolitik og få den forankret hos ledere, trænere og forældre, således at den er kendt og praktiseres.

  • I kan også altid søge hjælp hos DIF. Læs mere her.