Onsdag aften var de fynske fodboldklubber indbudt til årsmøde i fynsk fodbold - det såkaldte delegeretmøde.

Aften blev indledt med den traditionsrige og sagnomspundne wienerschnitzel, hvorefter DBU Fyns formand, Bjarne Christensen, bød velkommen inden han tog hul på sin beretning.

Dernæst fulgte DBU Fyns administrationschef, Claus Gramm Pedersen, trop med fremlæggelse af regnskab og budget.

Klubberne bakkede op om forslag

Aftenen bød på 16 forslag, som de fremmødte skulle forholde sig til. Heraf var 14 fra DBU Fyns bestyrelse og 2 fra Ryslinge BK. Alle 16 forslag blev stemt igennem.

Se uddybning af forslagene her.

De af forslagene, der omhandler regelændringer i de jysk/fynske fællesturneringer, er afhængige af, om også de jyske klubber også stemmer for dem på det jyske delegeretmøde d. 12. marts.

To nye bestyrelsesmedlemmer skal repræsenterer de fynske klubber

Efter forslagsbehandlingen fulgte valghandlingen, hvor der skulle findes afløsere for hhv. Paul-Ejner Hauge og Jakob Lyder.

DBU Fyns bestyrelse anbefalede valg af Helene Hagsten Pedersen og Henrik Gaunsbæk. Helene gav salen nogle ord om sig selv forud for selve valget - om bl.a. hendes fortid i en række fynske fodboldklubber og hendes kærlighed til fodbolden.

Henrik blev desværre fanget på motorvejen et sted mellem Hamborg og Vissenbjerg og nåede derfor ikke frem til mødet. I stedet satte Bjarne Christensen nogle ord på Henriks kandidatur, herunder hans rolle som ungdomsformand i Nyborg G&IF og hans ønske om at sætte fokus på klubmiljøer i især børne- og ungdomsfodbolden.

Begge blev efterfølgende valgt ind uden modkandidater - læs mere om dem her.

Der var desuden genvalg til Ole Hansen og John-Emil Johansen.

Der blev også til to ændringer på udvalgsniveau:

I Disciplinærudvalget afløser Rene Luther Sørensen (Vissenbjerg BK) Jørgen Andersen. 
I appeludvalget afløser Brian Fussing (Strib IF) Erik Rosengård.

Pris til fynsk fodbold/de fynske fodboldklubber

Under aftenens sidste punkt indtog DBU's formand Jesper Møller talestolen. Med sig havde han en overraskelse til de fynske klubber. Fynsk fodbold løb nemlig med DBU-prisen Årets Fodboldaktivitet for Store Børnedag. Den blev givet på baggrund af klubbernes arbejde med at bruge Store Børnedag til at kickstarte (børne)fodbolden efter coronanedlukningen.

Derfor kunne DBU Fyns formand, Bjarne Christensen, og DBU Fyns Børneudvalgsformand, John Emil-Johansen, modtage prisen på vegne af de fynske klubber.

Under Eventuelt tog også Fyns Fodbolddomerklubs nye formand Mikael Jensen ordet, og takkede DBU Fyn for det gode samarbejde. 

Se det samlede referat fra DBU Fyns delegeretmøde 2022 her.