De tre nominerede til Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub er:

BBB

Hos "de tre B'er" i det sydvestlige Odense er der fuld fokus på børne- og ungdomsholdene med en lang række aktiviteter til følge. I det seneste år har BBB:

  • Været vært for DBU 3 Bold-tour med 265 deltagende hold
  • Startet Trille Trolle-hold (før-skole-børn)
  • Startet et U19 hold op for tidligere klubmedlemmer
  • Afholdt træningsuge for Parasport Danmark
  • DBU C1-trænerkursus

Klubbens næste ambition er at blive DBU Børneklub, og man allerede godt i gang med det forberedende arbejde.

Samlet har det bidraget til gode energi i klubben og en støt vækst på børne- og ungdomsholdene, hvor man siden 2018 er vækstet fra 257 - 310 medlemmer.

Trænerne spiller en central rolle heri, og klubben gør en del ud af at sikre, at trænerne benytter DBU's træningsprogrammer, så børnene altid møder frem til gode, alderstilpassede træninger med forberedte trænere.

Klubben har i år for første gang udsendt et frivillighedsskema til alle medlemmer, hvor alle opfordres til at byde ind med frivillig arbejdskraft, herunder bl.a. i klubbens børneudvalg.

Ringe BK

I Ringe BK arbejder de hver dag på at efterleve op til DBU's børnesyn til glæde og gavn for børnene. Det er en direkte og positiv konsekvens af, at klubben tidligere på året blev godkendt som DBU Børneklub - som blot én af i alt syv fynske klubber med den status i skrivende stund.

Klubbens arbejde baserer sig ikke mindst på en række aktiviteter for børn og unge, som i årets løb bl.a. har omfattet DBU Fodboldskole, åben træning for alle byens børn hver fredag og DBU Fyns Store Børnedag.

Klubben arbejder generelt en del med fastholdelse af medlemmer på forskellig vis, også på kontingentdelen, hvor såvel "efterskole-spillere" som spillere, der ikke bor i lokalområdet tilbydes nedsat kontingent - sidstnævnte for at hjælpe med transportudgifterne. 

Mange af klubbens frivillige har DBU træneruddannelse, og alle der ønsker det, kan få det betalt af klubben. Der afholdes desuden jævnligt C-kurser i klubben. Klubben har generelt mange frivillige trænere og oplever desuden god forældreopbakning.

Klubben har, i foråret 2022 købt "FIFA-Pakken" hos DBU Fyn, som har en god plads i klubhuset. Det giver medlemmerne mulighed for at dyste i fodboldspillet på den digitale bane.

Klubben har siden 2018 oplevet en medlemsvækst på 50 spillere på børne- og ungdomsholdene - fra 232 til 282 medlemmer. 

B1913

B1913 havde for ikke så mange år tilbage blot 8 børnemedlemmer, men i dag kan man i skrivende stund tælle 113 registrerede fodboldspillere i aldersgrupperne til og med 17 år i klubbens systemer - heraf er de 96 af dem 12 år eller yngre, så der er for alvor kommet gang i væksten "nedefra".

Klubbens ungdomsarbejde er fortsat i sprudlende udvikling, og det blev der sat en tyk streg under, da klubben for et par måneder siden blev godkendt som DBU Børneklub. Klubben har i 2022 desuden afholdt DBU Fyns Store Børnedag. 

Også de lidt ældre - altså ungdomsspillerne - har man fokus på at skabe et godt klubmiljø for. Det understreges af klubbens nye tilbud kaldet Klub Youngsters, hvor alle ungdomsmedlemmer kan få lektiehjælp og deltage i andre aktiviteter de dage, hvor der ikke er holdtræning.

Der investeres generelt i udvikling af klubbens børne- og ungdomsmiljøer og trænerne tilbydes trænerkurser. Det hele bindes sammen af klubbens strategi - “Den Blå Tråd”, der omfatter både de helt små "smølfer" (før-skolebørn) og seniorerne - og alle holde derimellem.

Klubben har desuden lanceret en Facebookside kaldet B1913 Kidz, hvor man meget aktivt formidler gode historier og info fra og om børnefodbolden i klubben.

 

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælges en vinder, der kan bryste sig af tiltlen som Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 28. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et gratis C1-trænerkursus

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis C1-trænerkursus. 

Se mere om prisen her.