Det er netop de spørgsmål, som vi søger svar på. DBU Fyns Børneudvalg er i gang med en proces, der skal styrke rammerne for børnefodbolden på Fyn. I den forbindelse søger vi input fra alle dem, der har erfaringen ude på banerne med børnene.

Udviklingspunkter kan rumme alt fra udfordringer ude på banerne, rammer og regler, såvel som kommunikationen med DBU Fyn, dispensationer, turneringer og meget mere. Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan arbejde videre med i børnefodbolden.

Det er afgørende, at vi får input fra jer, der beskæftiger jer med børnefodbold, da I står i første række til at vide hvad, der er behov for ude på banerne. Vi opfordrer derfor alle, der arbejder med børnefodbold, til at bidrage her. 

TIDSLINJE FOR FORLØBET

29. MARTS: DEADLINE FOR INPUT
Input indsendes gennem formularen på denne side senest 29. marts kl. 12.00

18. APRIL: Høring 1
Vi inviterer senere alle med interesse for børnefodbold på Fyn til høring den 18. april 2023 kl. 17.00 (lokation opdateres) eller via et webinar kl. 20.00. Her drøftes udvalgte kommentarer og forslag. 

  • 12. april 2023: Dagsorden udsendes 
  • 14. april 2023: Sidste frist for tilmelding til høring

VIDERE FORLØB

Evt. Høring 2 
Afhængig af input og hvorledes høringsmøderne den 18. april forløber, vil der blive indkaldt til en anden høringsrunde. Mere info om dette følger. 

Indstilling til børneudvalget 
Efter input er behandlet på høringsmøderne, samles det i en indstilling til DBU Fyns Børneudvalg. De vil behandle input og sende et samlet forslag om "DBU Fyns rammer for børnefodbold" til godkendelse hos DBU Fyns bestyrelse. 

Indstilling til DBU Fyns bestyrelse 
DBU Fyns bestyrelse tager stilling til forslag om "DBU Fyns rammer for børnefodbold". 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bidrage med input telefonisk, er du velkommen til at kontakte Rasmus Cyril, som er koordinator i DBU Fyn Børneudvalget. 

Rasmus
Koordinator RASMUS CYRIL
Børnefodbold 63115992

Baggrunden for udviklingsarbejdet med "DBU Fyns rammer for børnefodbold" er rodfæstet i en beslutning, der blev taget på Delegeretmøde d. 1. marts 2023. Her blev det besluttet at turneringsreglementet i børnefodbold skulle erstattes af "DBU Fyns rammer for børnefodbold" jf. DBU's børnestrategi. 

Du kan læse mere om beslutningerne fra Delegeretmøde her