Delegeretmøde 2017

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2017

Det årlige delegeretmøde afholdes onsdag den 1. marts 2017 kl. 18.00 i Langeskov Hallen.

Nedenfor finder du link til tilmeldingsformular. 
Tilmelding skal ske senest den 24. februar 2017.

Alle materialer offentliggøres 14. februar.

Materialer

Dagsorden
Årsrapport 2016/2017
Revisionsprotokollat
Skriftlig beretning
Oversigt over forslag
Forslag til behandling
Mundtlig beretning
Referat

Arkiv

2016

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn