Dispensationer

I turneringsreglementets §8.2 - §8.6 kan den fulde tekst om dispensationer læses.

Her kan du bl.a. læse om:

 • Piger på drengehold
 • Kvartalsspillere (spillere født okt-dec året før holdets årgang)
 • Ekstraordinære dispensationer (dem der skal søges)
 • 1. års seniorer på U19 drenge
 • U18 piger på U17 pige

Se turneringsreglementet vedr. dispensationer.

Se særligt om dispensationer for fællesrækker med DBU Jylland her.

Søg ekstraordinær dispensation

De typer af dispensationer, der skal søges om, kaldes ekstraordinære - netop fordi de kræver en ansøgning (se mere i den grå boks).

 

Se også...

Sådan tildeles dispensationer+

Ekstraordinær dispensation gives efter ansøgning. Det kan f.eks. være hvis:

 • klubben har et alderssvarende hold men ansøgningen er vedhæftet lægeerklæring, skoleudtalelse eller dokumentation fra anden offentlig institution.
 • klubben har et alderssvarende hold men spilleren er fra juli kvartal. 

Bemærk ekstraordinære dispensationer i ungdomsfodbold (U13 til U19) kan være behæftet med sportslig konsekvens i form af, at holdet ikke kan vinde rækken men godt rykke op. 

Der gives afslag på dispensation, hvis klubben har et alderssvarende hold, men spilleren efter klubbens vurdering ikke passer ind på det alderssvarende hold grundet niveau, størrelse eller andet. 

DBU Fyns administration afgør alle dispensationsansøgninger ud fra retningslinjer udstukket af DBU Fyns bestyrelse.

Klubben har mulighed for at anke afgørelsen til DBU Fyns Appeludvalg jf. DBU Fyns love §20c.

Godkendte dispensationer+

Se alle tildelte dispensationer her.

Supplerende spilletilladelse+

Specifikt omkring §13.4 i turneringsreglementet omhandlende supplerende spilletilladelse.
Ungdomsudvalget ønsker, at det skal være muligt efter ansøgning, at få tilladelse til at benytte en ungdomsspiller som ønsker at prøve sig af på højere niveau samtidig med, at spilleren fortsat spiller for sin oprindelige klub.

Det skal præciseres, at spillere der går på efterskole på Fyn, IKKE kan opnå supplerende spilletilladelse til den nærliggende fodboldklub.

Supplerende tilladelse skal altid gives opad. Det vil sige den klub der søger supplerende tilladelse skal have hold på højere niveau eller i en ældre aldersgruppe. Eks. en spiller der spiller i en klub med U15 pige og ønsker supplerende spilletilladelse til U18 pige.

Der kan ikke gives supplerende spilletilladelse til en spiller som efterfølgende skal have dispensation. Eks. en U14 spiller ønsker supplerende spilletilladelse til et U13 hold.

For unge spillere i seniorrækkerne og hos "De gamle"+

Der gives - efter ansøgning - dispensation jf. følgende følgende:

 • For kvindesenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 15 år.
 • For herresenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 16 år. 
 • Old Boys: Der gives ikke dispensation
 • Veteran: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 33 år
 • Super Veteran: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 38 år
 • Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 43 år
 • Super Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 48 år
 • Grand Old Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 53 år

Dispensationsspillere på holdkort

3:3 og 5:5: 1 dispensationsspillere

8:8: 2 dispensationsspillere

11:11: 3 dispensationsspillere

Tallene omfatter både spillere der ikke skal søges dispensation til:

 • Kvartalsspillere - dvs. spillere født i det sidste kvartal (oktober-november) året før aldersgruppen - som altid kan spille med holdet uagtet om klubben har et alderssvarende hold til dem.
 • Øvrige for gamle spillere, der spiller med fordi klubben ikke har et alderssvarende hold.
 • Spillere der genbruges på et lavere rangerede hold end han/hun sidst spillede på

Og spillere der skal søges dispensation til:

 • Ekstraordinære dispensationspillere = alle for gamle spillere, der ikke er omfattet af ovennævnte

OBS! Alle dispensationsspillere (også dem, der ikke skal søges dispensation til) skal markeres med et D på holdkortet. 

Læs de fulde dispensationsregler i teksten her på siden.