DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter onsdag den 19. maj, 2021. Det sker naturligvis i henhold til alle gældende coronarestriktioner.

Der bydes på spisning fra kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Delegeretmødet er klubbernes mulighed for at få direkte indflydelse på, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og hvem der skal repræsentere dem som bestyrelsesmedlemmer hos DBU Fyn. Det er således her, at forslag behandles, og valg til DBU Fyns bestyrelse foregår. 

Det er den demokratiske foreningstradition, som DBU Fyn er bygget op om - præcist som i klubberne. Da klubberne er medlemmer hos DBU Fyn, har de naturligvis også mulighed for at indgive forslag og stemme. 


Send forslag og tilmeld jer nu

OBS! Alle tidligere tilmeldinger er annullerede. Man skal altså nytilmelde, hvis man havde tilmeldt sig delegeretmødet på tidligere udmeldte dato.

Der kan indsendes forslag til ændringer af turneringsreglementetDBU Fyns love og propositioner. Forslag til ændringer skal sendes til info@dbufyn.dk senest 21. april.

Alle klubber kan deltage med to stemmeberettigede personer på DBU Fyns delegeretmøde. 


Dagsorden for mødet

 Derefter følges denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  Afgående er: Kaj Johansen.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående er: Mette Gregersen, Jakob Lyder, Kim Johansen

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er Ole Mikkelsen og Jonas Egeberg Olsen
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er Søren Godskesen
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  Afgående er Claus Bo Larsen
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  Afgående er: Ole Larsen og Bent Hjortebjerg.

 9. Eventuelt

Vel mødt til årsmøde i fynsk fodbold!