Der skal nu ikke længere søges dispensation for brug af for gamle spillere, hvis klubben ikke har et alderssvarende hold. 

- Vi har regnet os frem til, at ca. 80% af alle de dispensationsansøgninger vi modtager, handler om netop dette. Da klubberne i de tilfælde altid vil få dispensationen, har det været en ren ekspeditionssag, og derfor kan vi lige så godt fjerne den arbejdsbyrde fra først og fremmest klubbernes bord - men selvfølgelig også vores eget, fortæller turneringsansvarlig ved DBU Fyn, Kim Hansen.

Reglerne er IKKE ændret

Det nye tiltag betyder ikke en ændring af de gældende dispensationsregler. De for gamle spillere er stadigvæk dispensationsspillere og skal markeres med et D på holdkortet - men klubben slipper altså for at søge om dispensationen.

Det betyder også, at reglerne om antal dispensationsspillere på holdkort er uændrede.

En ærgerlig case understregede behovet

I sidste sæson oplevede vi en for det pågældende hold og fynsk fodbold i bredere forstand lidt ærgerlig case, der var med til at sætte skub på beslutningen.

- En klub havde grundet interne misforståelser ikke fået søgt aldersdispensation for en spiller, som de ikke havde et alderssvarende hold til. Der indkom så en protest på brug af den givne spiller, og i følge reglementet kunne vi ikke gøre andet end at taberdømme holdet, fortæller Kim Hansen, og uddyber:

- Det er jo drønærgerligt, når de ville have fået dispensationen under alle omstændigheder, hvis de havde husket at sende ansøgningen. Det er altså blot en procedurefejl, der kostede dem. Det svarer lidt til at få en parkeringsbøde, fordi man har glemt at stille P-skiven, uden man har holdt på P-pladsen for længe. Så firkantede ønsker vi ikke, at det skal være i fynsk fodbold.

Dispensationsspilere på holdkortet

3M og 5M: 1 dispensationsspillere

8M: 2 dispensationsspillere

11M: 3 dispensationsspillere

Tallene omfatter både spillere der ikke skal søges dispensation til:

  • Kvartalsspillere - dvs. spillere født i det sidste kvartal (oktober-november) året før aldersgruppen - som altid kan spille med holdet uagtet om klubben har et alderssvarende hold til dem.
  • Øvrige for gamle spillere, der spiller med fordi klubben ikke har et alderssvarende hold.
  • Spillere der genbruges på et lavere rangerede hold end han/hun sidst spillede på

Og spillere der skal søges dispensation til:

  • Ekstraordinære dispensationspillere = alle for gamle spillere, der ikke er omfattet af ovennævnte

OBS! Alle dispensationsspillere (også dem, der ikke skal søges dispensation til) skal markeres med et D på holdkortet. 

Læs de fulde dispensationsregler her.