Fynsk børnefodbold vokser med 869 flere medlemmer (0-12 år). Hver dag skabes dyrkes de gode børnemiljøer ude i klubberne - det afspejler sig blandt andet i antallet af klubber, der bliver DBU Børneklubber. Tak til alle klubber, der hver dag arbejder for de gode børnemiljøer og bidrager til, at flere børn føler sig inkluderet i et fællesskab på banerne.

I OKS har man haft stor succes med at engagere flere børn i legen med bolden, og fremgangen kan mærkes.

Jeg tror, vi lykkes med fremgangen, fordi vi har fokus på udvikling og det sociale ved at gå til fodbold. Formand OKS, Klavs Larsen

OKS knækker koden

103 flere børn end det forgangne år - det er en stigning på hele 25,5% procent. Udover at OKS er blevet DBU Børneklub, har de i de seneste 4-5 år arbejdet for børnene, og det kan mærkes. Vi har talt med OKS’ formand Klavs Larsen om, hvorfor han tror, at de lykkes så godt med det gode børnemiljø.

Klavs fremhæver nogle indsatsområder:

  • Rekruttering af trænere: Fokus på at engagere forældrene, hvilket smitter af på børnene.
  • Træneruddannelser: Giver dem bedre forudsætninger for at lave god og inspirerende træning.
  • Strategisk arbejde med børnenes oplevelse af ”at gå til fodbold”, med større fokus på udvikling frem for resultater.

Til det sidste punkt uddyber han:

- Vi træner hele årgange samtidig og præsenterer dem for den samme træning, så alle kan træne sammen og lære af hinanden. Træningen inddeles i niveau, når det kræves, så alle udvikler sig ud fra sit eget niveau - her arbejdes med så mange berøringer, gentagelser og aktioner som muligt, da vi tror på, at det skaber de bedste oplevelser og resultater.

Den flotte stigning vidner om en succesfuld indsats, og Klavs er glad.

- Jeg synes det er helt fantastisk! Jeg ser det som resultat af en målrettet indsats om at udbygge ”den hele klub”, hvor relationer på tværs er gode uanset køn og alder.

- Jeg tror, vi lykkes med fremgangen, fordi vi har fokus på udvikling og det sociale ved at gå til fodbold. Vi ser, at vores børn kommer fra forskellige skoler, og gerne tager venner og veninder med til træning, hvilket udvider børnenes omgangskreds. Desuden er jeg overbevist om, at vores dedikerede ledere i børneafdelingen arbejder stenhårdt for at lykkes – det skal de have ros for!

Bolden spilles videre til børneudviklingstrænerne   

Når man bliver en DBU Børneklub, er en af forudsætningerne, at man skal have mindst en børneudviklingstræner tilknyttet indenfor et år. Børneudviklingstrænerne i OKS udvikler klubbens trænere, og det har stor værdi. 

- De giver en masse struktur og ensretning i måden vi gør tingene på. De holder trænerne skarpe og sikrer, at der arbejdes ud fra klubbens interesser og værdier, frem for personlige interesser. 

Klavs fortsætter.

- Børneudviklingstrænerne arbejder også løbende med udvikling af trænermanualerne, så træningen altid er på børnenes præmisser. Endelig er det vores opfattelse at trænerne oplever, at klubben støtter dem i deres arbejde og de får dermed et federe trænermiljø.

OKS Foto Foto: OKS

Hvad er en børneudviklingstræner?

Børneudviklingstræneren har til opgave at understøtte klubbens børnetrænere; med andre ord være træner for børnetrænerne.

Når man som OKS bliver DBU børneklub, skal man indenfor et år tilknytte en børneudviklingstræner.

Læs om hvordan I bliver DBU Børneklub

Fremtidens børnefodbold i OKS

Klavs ønsker at fastholde udviklingen, og fremhæver hvor deres fokus skal ligge.

- Vi skal fortsætte det gode arbejde, og have fokus på kvaliteten i kerneproduktet - nemlig fodboldtræningen. Vi skal tilbyde endnu mere træneruddannelse og stadig rekruttere nye trænere. Og sidst men ikke mindst, skal vi hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til hvad, der sker i børne- unge miljøet omkring os.

Ønsker du også at arbejde videre med jeres børn i klubben kan I blive DBU Børneklub. Ellers kan I læse mere om anbefalingerne til et godt træningsmiljø for børn her.

Tak til fynsk fodbold

Den store stigning i fynsk børnefodbold viser, at flere børn har lyst til at deltage i legen og spillet i klubberne. En stor tak skal lyde til alle jer, der hver dag lægger en stor indsats i at skabe de gode klubmiljøer. Det er dedikationen og engagementet, der gør det muligt for børnene at udvikle sig både sportsligt og socialt i fællesskab med andre børn.

DBU Børneklub

I 2021 vedtog man DBU Børnestrategi, som sætter børnene i centrum. 

DBU Børneklub er for de klubber og klubledere, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU om at løfte børnemiljøet i deres klub.

Når man indgår i et samarbejde, så kan klubben selvfølgelig stille nogle krav til lokalunionen i forhold til den hjælp, sparring og vejledning, man ønsker at modtage, ligesom vi som forbund kan stille en række fokuspunkter eller kriterier op, som klubben – sammen med DBU Børneklubrådgiveren – kan arbejde hen imod at leve op til. 

DBU Børnestrategi og DBU's børnesyn bringes økonomisk til livs med støtte fra Landsholdspuljen.