Det er virkelig positivt, og det er et sundhedstegn, at væksten nedefra ser ud til at fortsætte. Det ser lyst ud for fynsk fodbolds fremtid. John Emil Johansen, formand for DBU Fyns børneudvalg

Tendensen er klar: Fynske børn og unge vil spille fodbold. Det ser man af de opadgående søjler nedenfor, der viser væksten i aldersgrupperingerne 0-6 år, 7-12 år og 13-18 år.

Køn Børn3 Andelen for kønnet "Andet" vises ikke, da det er første gang, det køn er en del af medlemsregistreringen. Der er derfor ikke en (reel) vækst at vise.

Oversat til tal...

0-6 år: +59 medlemmer
Drenge: +51
Piger: +8
Andet: 0

7-12 år: +810 medlemmer
Drenge: +741
Piger: +61
Andet: +8

13-19 år: +358 medlemmer
Drenge: +348
Piger: +4
Andet: +6

I fynsk fodbold er der med de nye medlemstal en samlet medlemsskare på 17.448 børn og unge i de fynske fodboldklubber. Det svarer til en medlemsvækst på i alt 1.227 børn og unge i forhold til året før. Heraf udgør drenge de 1.140, mens pigerne tegner sig for en stigning på 73 medlemmer. De sidste 14 er registreret med kønnet "Andet".

- Væksten blandt børn og unge svarer faktisk til en stigning på 7,6% i forhold til året før. Det er virkelig positivt, og det er et sundhedstegn, at væksten nedefra ser ud til at fortsætte. Det ser lyst ud for fynsk fodbolds fremtid, lyder det fra formand for DBU Fyns børneudvalg, John Emil Johansen.

Færre fodboldstøvler snøres hos de voksne

Desværre ses ikke samme positive tendens blandt de voksne, hvor der kan konstateres et fald i de fleste aldersgrupperinger.

Køn Voksne2 Andelen for kønnet "Andet" vises ikke, da det er første gang, det køn er en del af medlemsregistreringen. Der er derfor ikke en (reel) vækst at vise.

Oversat til tal...

19-24 år: -236 medlemmer
Herrer: -221
Kvinder: -15
Andet: 0

25-39 år: -65 medlemmer
Herrer: -16
Kvinder: -55
Andet: +6

40-59 år: -144 medlemmer
Herrer: -117
Kvinder: -43
Andet: +16

60-69 år: +28 medlemmer
Herrer: 0
Kvinder: +8
Andet: +20

70+ år: +37 medlemmer
Herrer: +40
Kvinder: -12
Andet: +9

Samlet er faldet i disse aldersgrupper 380 medlemmer. Heraf udgør herrerne et fald på 314, mens der hos kvinderne er en tilbagegang på 117. Tallene går op, når man tillægger tilvæksten af kønnet "Andet" på 54 medlemmer. Det er i øvrigt første år, at denne kønskategori indgår i medlemstallene.

Grafikkerne ovenfor kan se lidt voldsomme ud for nogle af aldersgrupperne, men det skal bemærkes, at der i nogle af dem er tale om ganske få medlemmer rent numerisk.

Eksempelvis er man i aldersgruppen 70+ på kvindesiden reelt kun gået 13 medlemmer tilbage, selvom det rent grafisk kan se noget værre ud, da udgangspunktet heller ikke var voldsomt stort.

Omvendt dækker tilbagegangen på 6,27% hos herrerne i aldersgruppen 19-24 år over et fald på 221 medlemmer.

- Sidste år så vi, i kølvandet på coronanedlukningerne, en stigning på 256 medlemmer i samme aldersgruppe. Det kan være nogen af de nye medlemmer, som vi nu har mistet igen. Det er dog blot en tese, og uanset hvad er det ærgerligt at konstatere det relativt store frafald, lyder det fra formand for DBU Fyns seniorudvalg, Ole Hansen.

- Det skal vi have kigget nærmere ind i og sammen med klubberne finde løsninger til, hvordan vi kan skabe rammer og tilbud, der fastholder ungseniorerne i fodboldklubberne, fortsætter formanden, og uddyber:

- Vi har faktisk allerede sidste år besluttet at sætte ekstra fokus på overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold for at se på, hvad vi hos DBU Fyn og i klubberne kan gøre for at gøre den så smidig og god som muligt, så vi ikke taber de unge i den overgang. Det arbejde fortsætter.

Pige- og kvindefodbolden skal under lup

Kigger man nærmere på tallene konstaterer man også, at den klart største procentvise og numeriske vækst ses blandt drengene på børne- og ungdomssiden. Hos de voksne er der ydermere et fald i 4 ud 5 af alderskategorierne på kvindesiden.

Begge disse forhold er med til at underbygge DBU Fyns allerede trufne beslutning om at sætte mere fokus og skub på udviklingen af fynsk pige- og kvindefodbold.

Startskuddet på dette bliver at nedsætte et pige-/kvindeudvalg i efteråret, som der er inviteret til infomøde om 11. april.

Læs mere om tankerne bag det her.