11:11 som 9:9

99 Senior (3) Sådan placeres målene, når en 11:11-kamp afvikles som 9:9 i seniorfodbold og hos "De gamle"
99 Ungdom Sådan placeres målene, når en 11:11-ungdomskamp afvikles som 9:9

Fleksibel spilleform betyder kort fortalt, at en kamp på forlangende af det ene hold, kan afvikles som en 9:9 kamp i stedet for som en 11:11 kamp. Det gælder naturligvis kun, hvis holdet ikke kan stille med 11 spillere eller flere. Den fleksible spilleform skulle gerne medvirke til, at vi oplever færre afbud og derved også, at der gennemføres flere fodboldkampe til gavn og glæde for alle parter.

Men hvordan fungerer det så med denne fleksible spilleform, og hvordan skal kampene afvikles?
Det får du svaret på i nedenstående oversigt, hvor vi lister de forhold som er relevante for afviklingen af fleksible fodboldkampe.

Hvilke rækker er omfattet af ordningen om fleksibel spilleform?
I følgende rækker kan 11:11 kampe afvikles som 9:9:
”De gamle”: Alle rækker
Senior: Kvinde Serie 2, Kvinde Serie 3 og Herre Serie 4
Ungdom: Laveste niveau i alle ungdomsårgange

Hvordan ændres en kamp fra 11:11 til 9:9?
Senest 2 timer før kampstart skal den anmodende klub tage kontakt til modstanderklubben og indgå aftale om afvikling af kampen som 9M i stedet for 11:11. Den anmodende klub skal sikre sig et navn på den person, der indgås aftale med. Dette i tilfælde af eventuelle tvivlsspørgsmål om gennemførelsen af kampen.  

Kan man afvise en anmodning fra en modstander om at afvikle kampen som 9:9?
Nej, det kan man ikke. Gør man det taberdømmes man.

Skal dommeren også have besked senest 2 timer før kampstart?
Nej. Dommeren skal adviseres ved ankomst til anlægget.

Hvor mange spillere må der anvendes i en 9:9 kamp?
Det hold, som ønsker kampen afviklet som en 9:9 kamp, må maksimalt stille med 10 spillere. Det andet hold må anvende op til 14 spillere.

Hvor mange dispensationsspillere må der anvendes?
Der gælder de samme dispensationsregler som ved en 11:11 kamp. Dispensationsreglerne kan ses i DBU Fyns turneringsreglement §8.

Hvilken målstørrelse skal kampen spilles på?
Kampen spilles på store mål – målstørrelse i meter 7,32 x 2,44.

Hvor stor skal banen være og hvad med målfeltet/staffesparksfeltet?
Ungdom: Målene trækkes frem til kanten af straffesparksfeltet (det store felt) på 11:11 banen. Kanten af straffesparksfeltet udgør nu baglinjen. Målfelt/staffesparksfelt udmåles og skal have en størrelsen 25 x 11 meter.

Senior + "De gamle": Målene trækkes frem til kanten af målfeltet (det lille felt) på 11:11 banen. Kanten af målfeltet udgør nu baglinjen. Det restende straffesparksfelt udgør nu det nye målfelt/straffesparksfelt.  

Hvordan skal banen markeres?
Ungdom: Nyt målfelt/straffesparksfelt skal markeres. Markeringen kan foretages på en af følgende måder:
- Der placeres toppe på sidelinjen og baglinjen ud for det nye felts hjørne
- Der optegnes en markering med kridt/maling - evt. en vinkel eller et kryds - ved hjørnerne af det nye straffesparksfelt.

Hvorfra sparkes straffespark?
Straffespark sparkes fra kanten af det nye straffesparksfelt.

Hvilke regler spilles der efter?
Der spilles efter de samme regler som ved en 11:11 kamp. Det betyder også, at der spilles med offside.

Ændres der i spilletiden?
Spilletiden ændres der ikke ved. Den forbliver den samme, selv om kampen ændres til en 9:9 kamp.

Skal der udfyldes holdkort?
Ja, der skal udfyldes holdkort. Holdkort skal være udfyldt inden kampstart.

Er der begrænsning på, hvor mange kampe man må afvikle som 9:9 kampe i løbet af en sæson?
Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange kampe man som hold kan vælge at afvikle som 9:9 kampe. Det har heller ikke nogen konsekvenser i forhold til stillingen i rækken om ens kampe afvikles som 9:9 kampe.

Kort opsummering – vigtigste forhold
Det hele handler om at komme ud og spille fodbold, og derfor er afviklingen af 9:9 kamp gjort så simpel som muligt. Den ligner til forveksling en 11:11 kamp, der er kun ændret på to væsentlige forhold - nemlig banestørrelse og antallet af spillere. Alle andre forhold er, som vi kender dem fra en 11:11 kamp.