Senior og "De gamle"

Senior Bred

Generelt

Aldersgrænser+

Herrer Senior

Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

Kvinde Senior

Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

Old Girls (K+29)

Spillere skal være fyldt eller fylde 29 år i indeværende sæson.

Der må benyttes 2 spillere ned til 27 år.

Junior Old Boys (M+30)

Spillere skal være fyldt eller fylde 32 år i indeværende sæson.

Veteraner (M+38)

Spillere skal være fyldt eller fylde 38 år i indeværende sæson.
Der må benyttes 3 spillere ned til 35 år.

Super Veteraner (M+45)

Spillere skal være fyldt eller fylde 45 år i indeværende sæson.
Der må benyttes 4 spillere ned til 40 år.

Masters (M+50)

Spillere skal være fyldt eller fylde 50 år i indeværende sæson.
Der må benyttes 4 spillere ned til 45 år.

Super Masters (M+55)

Spillere skal være fyldt eller fylde 55 år i indeværende sæson.
Der må benyttes 4 spillere ned til 50 år.

Grand Old Masters (M+60)

Spillere skal være fyldt eller fylde 60 år i indeværende sæson.
Der må benyttes 4 spillere ned til 55 år.


Dispensationsregler vedtaget af DBU Fyns bestyrelse

Der skal altid ansøges om dispensation. 

Herre Senior: Der gives dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 16 år.

Kvinde Senior: Der gives dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 15 år.

Old Girls (K+29) og Junior Old Boys (M+30): Der gives ikke dispensation.

Veteraner (M+38) : Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 33 år.

Super Veteraner (M+45): Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 38 år.

Masters (M+50): Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 43 år.

Super Masters (M+55): Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 48 år.

Grand Old Masters (M+60): Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 53 år .

Der skal altid ansøges om dispensation. Dette kan gøres her.

Banelukning+

Hvis en banemyndighed (typisk kommunen) lukker en bane eller et anlæg, opfordres klubberne til i fællesskab enten at finde en alternativ bane til afvikling eller flytte kampen til en anden dato. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må kampen i sidste ende udsættes. Begge klubber skal være enige hvis kampen flyttes til et andet tidspunkt eller en anden dato.

Dispensationer+

Nogle dispensationer skal søges (ekstraordinære), mens andre ikke skal.

Se hvornår I skal søge, og hvornår I ikke skal - samt flere informationer om dispensationer - her.

Holdtilmelding+

Tillmelding foregår i KlubOffice i de perioder, hvor der er åbent for holdtilmelding.

Det gøres via KlubOffice-menuen "Turneringer og hold --> Holdtilmelding --> Turneringer og stævner". Dobbeltklik på det stævne, du ønsker at melde hold til.


Hvordan kan jeg se, hvilke hold jeg har tilmeldt? 
Det kan ses via:

 • KlubOffice: Vælg menuen Turneringer og Hold > Holdtilmelding >Turneringer og stævner. Her finder du øverst teksten "NB: Nedenfor vises kun rækker, der lige nu er åbne for holdtilmelding. I kan få det fulde overblik over alle jeres tilmeldte hold her". Klik på linket. Ved at klikke på det lille plus ud for hver række kan du se, hvor mange hold, du har tilmeldt rækken.
 • www.dbufyn.dk: Søg en given række frem via spotboksen "Søg i turneringer og resultater". Her kan man løbende se, hvilke hold der er tilmeldt rækken.

Se også:

FAQ om holdtilmelding

Bemærkninger til holdtilmelding forår

Bemærkninger til holdtilmelding efterår

Indberetning af resultater+

Der skal indberettes resultater i alle seniorrækker umiddelbart efter kampens afslutning. 

Resultaterne indtastes lettest via DBU's Fodboldapp. Det kan dog også gøres via MitDBU (login på www.dbufyn.dk) eller KlubOffice.

For at kunne indberette resultater skal din klub give dig klubhvervet "Resultatindberetter" i KlubOffice.

Kampe på Ærø+

Vi har samlet en række oplysninger vedr. kampe på Ærø, herunder bl.a. det tilskud vi yder til færgeudgifterne.

En kamp/stævne på Ærø er en god mulighed for at få en hyggelig og social dag, og klubberne på Ærø er meget behjælpelige med praktiske forhold.

Find oplysninger om kampe på Ærø her.

Solnedgang og torden+

Det er ikke meget værd at spille fodbold i mørke, og når det buldrer og brager er sikkerheden vigtigere end fodbold - trods alt.

Se hvordan I skal forholde jer til solnedgang og tordenvejr her.

Spilleformer+

I seniorfodbolden udbyder vi turnering som både 11:11, 9:9 (kun kvinder) og 7:7.

I rækkerne for "De gamle" udbydes kun 11:11.

Vær dog OBS på, at I en del rækker kan 11:11 afvikles som 9:9 kampe. Se mere her.

 

Spilletilladelser+

For at kunne komme på holdkortet skal spilleren være medlem i klubben, som skal have en spilletilladelse på spilleren i form af:

 • Spillercertifikat
 • Supplerende spilletilladelse

Se mere om spilletilladelser her.

Vær opmærksom på, at der udover ovenstående gælder en rækker regler for, hvorvidt spilleren er spilleberettiget i den enkelte kamp.
Se regler og rammer for seniorfodbolden her.

Kampe og turneringer

Afbud til kamp+

Hvis et hold er nød til at melde afbud til en kamp, så er det vigtigt at både modstanderen og DBU Fyn får besked.

Hvis afbuddet kommer efter fredag kl. 15.00 skal I også huske at informere dommervagten eller dommeren direkte (kontaktoplysninger findes via Fodbold App'en --> Sæt holdkort og startopstillinger --> vælg den pågældende kamp --> vælg fanen "Kontakt").

Det er det hold som melder afbud som har ansvaret for at give DBU Fyn og evt. dommervagten/dommeren besked.

Bane- og boldstørrelser+

Banestørrelser

Se overblik over banestørrelser her.

Boldstørrelser

Alle seniorkampe spilles med boldstørrelse 5

Datoplan+

Datoplan for den ordinære turnering
Der er planlagt følgende opstartsdatoer for foråret 2024:

 • 23.-24. marts: Albaniserien Herrer
 • 6.-7. april: Øvrige seniorrækker
 • Uge 14/15: "De gamle"

Enkelte rækker kan starte tidligere/senere.

Dommere+

Se hvilker rækker DBU Fyn påsætter dommere til her.

Dommervagten kan kontaktes ved kampe aflyst med kort varsel - se her.

Hvis dommeren udebliver - se her.

 

Flytning af kampe+

Hvordan kampe kan flyttes afhænger af, hvilken række der er tale om.

Bliv klogere på flytning af kampe her.

Kampe mod udenlandske hold+

Når et hold skal spille kampe mod udenlandske hold, skal der søges om tilladelse hertil. Det foreskriver regler fra UEFA.

Gå til ansøgningsskema her.

Opstartsbold+

DBU Fyn Opstartsbold er et udendørs træningsturneringstilbud frem mod forårssæsonen.

Se alt om DBU Fyn Opstartsbold her.

Regler og rammer+

Vi har samlet de regler og rammer vi spiller seniorfodbold under her.

Pokalturneringer+

Vi udbyder følgende pokalturneringer for seniorer:

 • Pokalen
 • Albani Pokalen Herrer
 • Gjensidige Kvindepokalen
 • Albani Pokalen Kvinder
 • Kvinde 7:7 Pokalen

Læs mere om dem alle her.

Indefodbold

Afbud+

Afbud meddeles til DBU Fyn senest fredag kl. 15 (op til stævneweekenden) på info@dbufyn.dk eller på tlf. 6311 5990. Jo før jo bedre, så vi evt. kan finde et erstatningshold.

Afbud efter fredag kl. 15 og i weekenden skal sendes til (og bekræftes af) hjemmeklubbens stævneleder. Kontaktoplysninger på stævnelederen findes under "kontakter" i den pågældende klub. 

Afbud meddelt til DBU Fyn senest onsdag kl. 10 (op til stævneweekenden) er gratis. Afbud meddelt herefter medfører et gebyr. Se taksterne her.

Datoplan+

Se spilledagene her.

Regler og rammer+

Se hvilke regler og rammer vi spiller indendørsfodbold efter her.

Futsal

Turneringen+

Futsal spilles som turnering for seniorer.

Se mere om turneringen her.

Regler og rammer+

Se hvilke regler og rammer vi spiller futsal efter her.

eFodbold

Generelt om DBU eFodbold+

DBU eFodbold er en samlebetegnelse for både den ordinære turnering, DBU ePokalen og den hjælp vi tilbyder klubberne til at starte eFodbold op.

Få det samlede overblik over DBU eFodbold her.

eFodbold-turneringen+

I eFodbold-turneringen spiller vi FIFA22 på PlayStation 4 eller 5 i en offline turnering, hvor holdene mødes fysisk i stævneklubbens klublokale.

Turneringen afvikles som en stævnerække, hvor vi spiller i følgende aldersgrupper:

 • U13-U16
 • U17+

For aldersgruppen U8-U12 udbydes i samme periode enkeltstævner med separat tilmelding.

Læs mere om DBU eFodbold-turneringen her.

Se også, hvem der kan spille med her.

DBU ePokalen+

DBU ePokalen er vores online pokalturnering. I denne turnering kan I møde hold fra hele landet allerede i første runde.

I spiller med udgangspunkt fra jeres eget klublokale mod et andet hold, der også er samlet i deres klublokale.

Turneringen spilles I et knock-out-format - dvs. at vinderholdet går videre til næste runde.
Vinderen afgøres over to FIFA-kampe på samme spilledag. Den samlede vinder efter de to kampe går videre.

Et hold kan bestå af 2-3 spillere. En spiller må kun spille på ét hold i løbet af pokalturneringen.

Læs mere om DBU ePokalen her.

Få hjælp af vores eFodbold-konsulent+

Vores eFodbold-konsulent, Søren Erik Nielsen, er klar med praktiske råd og tips og tricks, der kan hjælpe din klub til at få et fedt og velfungerende eFodbold-tilbud. Han hjælp er gratis.

Han kan bl.a. hjælpe og vejlede i forhold til:

 • Opstarte eFodbold-hold og oprette en eFodbold-afdeling
 • "Det gode eFodbold-miljø"
 • Rekruttering af spillere og trænere til jeres eFodbold-tilbud
 • Indhold på og invitation til en eFodbold-introdag/aften
 • Uddannelse af eFodbold-trænere
 • Korrekt registrering af jeres eFodbold-medlemmer
 • Tekniske udfordringer på stævnedage

Du finder hans kontaktoplysninger her.

SE OGSÅ...