Regler og rammer - Seniorer og "De Gamle"

Nedenfor har vi samlet et overblik over de regler og rammer, vi spiller seniorfodbold under.

Det omfatter:

 • Regelsættet
 • FAQ om brug af spillere
 • Dommerpåsætning (hvem sørger for dommer?)
 • Strukturer (Antal op- og nedrykkere, puljeinddeling, dommerpåsætning mm.)

Regler

Fodboldloven+

Fodboldloven beskriver de overordnede rammer for fodboldspillet.

Se fodboldloven her.

Turneringsreglement+

Seniorturneringerne spilles i henhold til DBU Fyns turneringsreglement (se nogle af de væsentligste regler længere nede på siden).

DBU Fyns turneringsreglement

Der gælder dog særlige regler for 7:7.

Se også:

Regler 7:7+

Der gælder særlige spilleregler for 7:7 i tillæg til turneringsreglementet.

FAQ om brug af spillere

Brug af spillere i de sidste to kampe+

Der gælder særlige regler for brug af spiller i de sidste to kampe.

Se dem her.

Flyttede kampe+

Hvis en kamp flyttes er det den nye spilledag, der er afgørende for hvilke spillere der er spilleberettiget. 
Man skal altså ikke kigge på hvilke spillere, der var spilleberettiget på den oprindelige dato, men udelukkende kigge på hvilke spillere, der kan spille på den nye dato. 

Genbrug af spillere+

I Herrer Serie 3-5 og Kvinde Albaniserie-Serie 1 samt Serie 1-2 kan man frit benytte op til 3 spillere, på én og samme spilledag.

Se mere her.

Generelt om op- og nedrykning af spillere+

Reglerne for op og nedrykning af spillere kan være lidt en jungle at finde rundt i.

De meste gængse regler finder du dog her.

Hvad betyder spilledage?+

Når man kigger på brug af spillere skal man have styr på spilledagene, da det er dem, der er afgørende for op- og nedrykning af spillere imellem kampe.

Spilledage defineres således:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag alle separate spilledage.
 • Fredag/lørdag/søndag tæller som én og samme spilledag

Begrebet spillerunder er ikke noget, der benyttes mere.

Må der deltage kvinder på herrehold?+

Ja, på herresenior hold (til og med Albaniserien) må der frit anvendes kvinde seniorspillere (til og med Albaniserien), forudsat aldersgrænsen for herre seniorspillere på 16 år er opfyldt.

Nye spillere fra andre klubber+

Ved klubskifte kan spilleberettigelse tidligst opnås i den førstkommende nye turneringshalvdel. Det betyder, at spillere der vælger at skifte klub inden efterårssæsonen er færdigspillet, først kan spille for den nye klub fra forårssæsonens påbegyndelse. 
Undtaget her er dog spillere, der ikke har optrådt for anden klub i den indeværende sæson.

Vær dog særligt opmærksom på, at spilleberettigelse i intet tilfælde kan opnås på et tidspunkt, hvor der mangler 3 kampe eller færre i en turnering. Dette gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækkerne.

Reglen gælder også for dispensationsspillere, og der kan altså ikke opnås dispensation til nye spillere til de sidste 3 kampe. Dette gælder ligeledes heller ikke i børne- og ungdomsrækkerne.

Husk ved klubskifter at der altid skal indhentes et spillercertifikat fra den afgivende klub, før at spilleren kan vælges på holdkortet.

Indplacering af den nye spiller
Kommer spilleren fra en anden klub, må spilleren frit indplaceres på det niveau, man ønsker. Reglen om at han/hun skal indplaceres på samme niveau som vedkommende kom fra, gælder ikke længere.

Karantænedage skal dog forsat afsones på det samme niveau, som spilleren kom fra. Har man ikke hold på samme niveau, skal karantænedage afsones på det nærmeste niveau i den nye klub.

Er du i tvivl, så kontakt DBU Fyn, inden du sætter spilleren på holdkortet i første kamp. 

Pokalkampe+

Pokalkampe er at regne som almindelige turneringskampe i forhold til op- og nedrykning af spillere. En pokalkamp kan derfor både låse og løse en spiller til op/nedrykning.

Udviste spillere+

En udvist spiller skal afsone karantæne på det hold, hvor vedkommende er udvist. 
Når karantænen er afsonet, skal han for at kunne rykke ned på et lavere rangeret hold spilles fri.   
En afsonet karantæne løser ikke en spiller til nedrykning.

Eksempel:

Spilleren modtager 1 dags karantæne på klubbens 1. hold. 
Han afsoner karantæne den efterfølgende lørdag.
Efter afsonet karantæne spiller 2. holdet kamp om tirsdagen og 1. holdet spiller igen om onsdagen.
Spilleren må ikke deltage på 2. holdet om tirsdagen, da han ikke er spillet fri, da 1. holdets kamp først er onsdag. 

Eksempel:
Spilleren modtager 1 dags karantæne på klubbens 1. hold. 
Han afsoner karantæne den efterfølgende lørdag.
Efter afsonet karantæne spiller 1. holdet kamp om tirsdagen og 2. holdet spiller kamp om onsdagen.
Spilleren deltager ikke på 1. holdets kamp om tirsdagen, og må derfor gerne deltage på 2. holdet om onsdagen, da han er løst til nedrykning ved at sidde over tirsdag. 

Dommere

Dommerpåsætning+

Det er forskelligt fra række til række om DBU Fyn eller hjemmeholdet selv påsætter dommere til kampene.

Se hvilke rækker DBU Fyn tilsiger dommere og hvilke rækker klubberne selv skal påsætte her

Lokaldommere, som har bestået DBU dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommere.

Rammer - Herrer Senior

Generelt+

Deltagerne skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet. 

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i henholdsvis Albaniserien og Serie 1.
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 2. 

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, AS-kval, S1-kval, S2-kval, S3- kval og Serie 4.1: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 4 (Serie 4.2 forår) og 7:7.

Puljeinddeling i Serie 1 og Serie 2 foretages ud fra ligelig fordeling af op- & nedrykkere samt geografiske hensyn. I øvrige rækker ud fra geografiske hensyn.

Ledige pladser som følge af udtrukne hold, tilbydes klubber ud fra reglen om pointgennemsnit.

Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 

Fynsmestre modtager vandrepokal samt nål med årstal (max. 20 spillere pr. hold).

I Serie 4.2 (forår) og 7:7 spilles der om puljemesterskab.

Lokaldommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her.

I Serie 4 kan kampene afvikles som 9:9. Læs mere her.

Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns Seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles klubberne inden turneringsstart.

Albaniserien+

Består af én pulje med 14 hold, som spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
Vinderen af Albaniserien kåres som fynsmester.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 
Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettige hold op i Danmarksserien. 
De tre lavest placerede hold rykker ned i Serie 1. Nr. 11 spiller playoffkamp (mod nr. 4 fra AS-kval).
Nedrykker(e) fra Danmarksserien indplaceres i Albaniserien i den efterfølgende sæson.

Serie 1 (efterår)+

Består af fire puljer med hver 6 hold, som spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 

Nr. 1-3 indplaceres i AS-kval. Nr. 4-6 indplaceres i S1-kval.

Serie 2 (efterår)+

Består af otte puljer med hver 6 hold, som spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.

Nr. 1-3 indplaceres i S1-kval. Nr. 4-6 indplaceres i S2-kval.

Serie 3 (efterår)+

Består af seks puljer med hver 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer. 

Nr. 1-4 indplaceres i S2-kval. Nr. 5-12 indplaceres i S3-kval.

Serie 4 (efterår)+

Består af 6-10 puljer med hver op til 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. DBU Fyn tilsiger dommer. 

Ved 6 puljer: Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.

Ved 7 puljer: Nr. 1-5 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.

Ved 8 puljer: Nr. 1-4 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.

Ved 9 puljer: Nr. 1-4 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.

Ved 10 puljer: Nr. 1-3 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1.

Øvrige hold indplaceres i Serie 4.2.

7:7+

Består af de til rækken tilmeldte hold. Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Spilletiden er 2 x 35 min.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

AS-kval (forår)+

Består af én pulje med 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere.

Ved turnerings afslutning rykker de tre bedst placerede oprykningsberettige hold op i Albaniserien.
Nr. 4 spiller playoffkamp (mod nr. 11 fra Albaniserien). Øvrige hold forbliver i Serie 1.

S1-kval (forår)+

Består af 3 puljer med hver 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.

Nr. 1-4 indplaceres i Serie 1. Nr. 5-12 indplaceres i Serie 2.

S2-kval (forår)+

Består af 4 puljer med hver 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.

Nr. 1-6 indplaceres i Serie 2. Nr. 7-12 indplaceres i Serie 3.

S3-kval (forår)+

Består af 4 puljer med hver 12 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.

Nr. 1-9 indplaceres i Serie 3. Nr. 10-12 indplaceres i Serie 4.

Serie 4 (forår)+

Består af en Serie 4.1 og Serie 4.2, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. DBU Fyn tilsiger dommer. 

Nytilmeldte hold indplaceres i Serie 4.2. 

Serie 4.1

Består af tre puljer med hver 10-12 hold.
Ved turneringens afslutning rykker de tre bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i Serie 3. 
Øvrige hold fortsætter i Serie 4.

Serie 4.2

Består af de til rækken tilmeldte hold. Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

Alle hold gentilmeldes automatisk.

Antal fynske nedrykkere fra Danmarksserien+

0 nedrykkere = Playoffkampen udgår og nr. 4 i AS-kval rykker direkte op. 

1 nedrykker = Uændret

2 nedrykkere = Playoffkampen udgår og nr. 11 i Albaniserien rykker direkte ned.

3 nedrykkere = Playoffkampen udgår og nr. 11 + nr. 10 i Albaniserien rykker direkte ned.

Ved 2 eller 3 nedrykkere fra Danmarksserien kan antallet af hold i Serie 1 og Serie 2 udvides til 7 hold og 13 hold i Serie 3 og kval-rækkerne. 

Ekstraordinær op- og nedrykning+

Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning.
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien, Serie 1 eller Serie 2 og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Playoffkamp+

Kampen afvikles på neutral bane. Der trækkes lod om hvilket hold der rent teknisk skal stå som hjemmehold.

Rammer - Kvinde Senior

Generelt+

Deltagerne skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien.

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1 og Serie 2: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække.

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 2, Serie 3, 9:9 og 7:7.

Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her.

Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 

I Serie 2 og Serie 3 kan kampe afvikles som 9:9 kampe. Læs mere her.

Fynsmestre modtager vandrepokal og nål med årstal (max. 20 spillere pr. hold).

I Serie 3 og 9:9 spilles der om puljemesterskab.

Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns Seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles klubberne inden turneringsstart.

Albaniserien+

Består af én pulje med 10 hold, som spiller en enkeltturnering.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. DBU Fyn tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie Vest.
Ved turneringens afslutning rykker de to dårligst placerede hold ned i Serie 1.

Efter 2. turneringshalvdel kåres vinderen som Fynsmester.

Serie 1+

Består af én pulje med 10-12 hold, som spiller en enkeltturnering. 

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. DBU Fyn tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Albaniserien.
Ved turneringens afslutning rykker de to dårligst placerede hold ned i Serie 2.

Serie 2+

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Der spilles om to oprykningspladser til Serie 1. Øvrige hold gentilmeldes automatisk.

Serie 3+

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

9:9+

Udskrives i et niveau.

Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Op til 12 spillere hvoraf 9 må starte på banen.

Spilletiden er 2 x 40 min.
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.

Målene trækkes frem til kanten af straffesparksfeltet (det store felt) på 11:11 banen. Målfelt udmåles og skal have størrelsen 25 x 11 meter (der placeres toppe på sidelinje og baglinje ud for det nye felts hjørne / der optegnes en markering med kridt/maling - evt. en vinkel eller et kryds - ved hjørnerne af det nye straffesparksfelt).

Hvis begge hold er enige om det, kan målene "nøjes" med kun at trækkes frem til kanten af målfeltet (det lille felt) på 11:11 banen. Det resterende straffesparksfelt udgør nu nyt straffesparksfelt.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

7:7+

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. Den arrangerende klub tilsiger dommer.

Op til 10 spillere hvoraf 7 må starte på banen. Spilletiden er 2 x 35 min.

Forår:

Udskrives i et niveau. Alle hold skal nytilmeldes.

Består af op til 5 puljer med hver op til 10 hold, som spiller en enkeltturnering. Puljerne inddeles efter geografiske hensyn.

Nr. 1-2 fra hver pulje indplaceres i 7:7 A i efterårets turnering.

Nr. 3-6 fra hver pulje indplaceres i 7:7 B i efterårets turnering.

Nr. 7-10 fra hver pulje indplaceres i 7:7 C i efterårets turnering.

Efterår:

Alle hold overføres automatisk fra forårets turnering. Nytilmeldte hold indplaceres som udgangspunkt i 7:7 C.

Består af:

1 x A pulje med op til 10 hold, som spiller en enkeltturnering.

2 x B puljer med hver op til 10 hold, som spiller en enkeltturnering/dobbeltturnering.

2-3 x C puljer med hver op til 10 hold, som spiller en enkeltturnering/dobbeltturnering.

Efter endt turnering kåres vinderen af 7:7 A som Fynsmester.

Ekstraordinær op- og nedrykning.+

Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning. 
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 

Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Rammer - "De gamle"

Genrelt+

Der kan tilmeldes kombinerede hold til alle rækker.

Propositionerne for de enkelte rækker afgøres efter tilmeldingsfristens udløb og offentliggøres inden turneringen starter.

Ved evt. udtrækninger kan der forekomme ændringer i propositionerne. 

I alle 11:11 rækker kan kampe afvikles som 9:9 kampe. Læs mere her.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt (dog ikke Old Girls).

Der spilles helårsturneringer i alle 11:11 rækker.

Rækkerne består af de til rækken tilmeldte hold. Der er fri tilmelding.

Old Girls (K+29)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 29 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 2 spillere ned til 27 år
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: fastsættes af hjemmeholdet
Junior Old Boys (M+30)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 30 år i indeværende sæson
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: onsdag
Veteraner (M+38)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 38 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 3 spillere ned til 35 år (kun i 11:11)
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: mandag
Super Veteraner (M+45)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 45 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 4 spillere ned til 40 år (kun i 11:11)
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: mandag
Masters (M+50)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 50 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 4 spillere ned til 45 år (kun i 11:11)
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: mandag
Super Masters (M+55)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 55 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 4 spillere ned til 50 år (kun i 11:11)
 • Spilletid: 2 x 35 minutter
 • Spilledag: onsdag
Grand Old Masters (M+60)+
 • Spillere skal være fyldt eller fylde 60 år i indeværende sæson
 • Der må benyttes 4 spillere ned til 55 år (kun i 11:11)
 • Spilletid: 2 x 30 minutter
 • Spilledag: mandag