Brug af spillere i de to sidste kampe

Vær særligt opmærksom på op- og nedrykning af spillere i de sidste 2 kampe. Her gælder nemlig helt specielle regler.

Nedenstående gælder nu også i Herre S1-S2 i efteråret, da man i den nye turneringsstruktur ikke længere spiller helsårsturneringer.

Vi har herunder ridset de væsentligste forhold op:

Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det nedenfor angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

  • Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = 1 kamp
  • Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = 2 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = 3 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = 4 kampe 
  • Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = 5 kampe
  • Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = 6 kampe

Såfremt en spiller er nede på holdet i 3. sidste kamp, er vedkommende spilleberettiget til deltagelse på det lavere rangerede hold. Endvidere skal det bemærkes, at en spiller ikke nødvendigvis behøver at spille på holdet for at tælle med i sammentællingen af kampe. En skadet spiller eller en spiller der sidder over er at regne som spilleberettiget.

En spiller der udstår karantæne er ikke at betragte som spilleberettiget og kan derfor ikke tælles med.

Reglen om genbrug af op til 3 spillere på andre hold i Herre S3-S5 og Kvinde S1-S2 gælder også inden for de sidste 2 spilledage. Dette gælder også i alle børne- og ungdomsrækker. Dog kun op til 2 spillere i 8M.