DBU’s bestyrelse nedsatte i 2019 en ny strategigruppe under DBU bredde- og prof komitéerne, som arbejder med en ny strategi for dansk børnefodbold samt forslag til et nyt børnesyn, der blandt andet tager afsæt i FN’s børnekonvention.

Siden har strategigruppen blandt andet været værter for en stor spillerudviklingskonference i januar 2020, og senest har der været dialogmøder med 108 klubber i forbindelse med fysiske og online møder, hvor man har diskuteret den nye strategi, der skal flytte fokus fra ”klubben” i centrum til ”spilleren” i centrum. 

Materiale og podcast

Nu kan du læse mere om hele strategiarbejdet, finde udkast til høringsoplægget,  se webinar om den nye strategi og finde en Q&A, som er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med klubberne – klik her.

Du kan også lytte til podcasten ”Hvordan skaber vi verdens bedste børnefodbold i Danmark”, der beskriver processen. Podcasten er udgivet af Playmaker, som er et samarbejde mellem DBU, Divisionsforeningen, SDU og Mediano.