Regler og rammer for ungdomsfodbolden

Nedenfor har vi samlet et overblik over de regler og rammer, vi spiller ungdomsfodbold under.

Det omfatter:

  • Regelsættet
  • FAQ om reglerne
  • Dommerpåsætning (hvem sørger for dommer?)
  • Strukturer (spilletid, banestørrelse, boldstørrelse mm.)

Spilleregler

Fodboldloven+

Fodboldloven beskriver de overordnede rammer for fodboldspillet.

Se fodboldloven her.

Turneringsreglementet+

Ungdomsturneringerne spilles i henhold til DBU Fyns turneringsreglement (se nogle af de væsentligste regler længere nede på siden).

DBU Fyns turneringsreglement


Der gælder dog særlige regler for 8M-turneringerne.


Fællesturneringer

Fællesturneringerne med DBU Jylland spilles efter det fælles turneringsreglement.

Spilleregler 8:8+

Der gælder særlige spilleregler for 8-mands i tillæg til turneringsreglementet.

Særregel: Hjørnespark (U15 piger og yngre)+

I 11:11 kampe for U15 Piger og yngre tages hjørnespark fra et punkt på mållinjen 9,15 meter fra hjørneflaget

FAQ om brug af spillere

Brug af for unge spillere+

§ 19.7 Børne- og ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Bemærk dette gælder ikke for spillere, der har deltaget/spillet kamp på et hold placeret i DBU's
Danmarksturnering (DBUs Liga og Divisioner). 

Dispensationer+

Der kan søges dispensation om brug af f.eks. for gamle spillere.

Dispensationer skal søges/fornyes inden hver halvsæson.

Se mere her.

Ekstra spiller på banen - kun i 8:8+

Hold der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen osv.. BÆMÆRK GÆLDER KUN 8:8.

Fleksibel spilleform (11:11 som 9:9)+

I alle 11:11 ungdomsrækker spilles der med fleksibel spilleform på laveste niveau. Fleksibel spilleform betyder, at et hold kan meddele modstanderholdet, at en 11:11 kamp skal spilles som 9:9, hvis henvendelse herom sker senest 2 timer inden kampen. Det anmodende hold kan højest stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11:11, mens det andet hold fortsat kan stille med 14 spillere. Kampen skal afvikles efter de regler, der er gældende for en 11:11 kamp. De eneste forskelle er, at målene trækkes frem til straffesparksfeltets kant (se her) og der på de to hold er 9 spillere på banen i stedet for 11.

Genbrug af spillere+

§ 19.8 Det er tilladt frit at genbruge op til 3 spillere indenfor aldersgrupperne U11-U19, der spiller 11M, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe, der spiller 8M.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp pr. spilledag, ikke er gældende.
Det samlede antal spillere der benyttes efter ovenstående samt efter reglerne i §8.3 og §8.4 må pr. kamp ikke overstige 1 i 3M/5M, 2 i 8M og 3 i 11M. 

Ny spiller fra anden klub+

Kommer spilleren fra en anden klub, må spilleren frit indplaceres på det niveau, man ønsker. Reglen om at han/hun skal indplaceres på samme niveau som vedkommende kom fra, gælder ikke længere.

Karantænedage skal dog fortsat afsones på samme niveau, som spilleren kom fra. Har man ikke hold på samme niveau, skal karantænedage afsones på nærmeste niveau i den nye klub.

Op- og nedrykning af spillere+

Der er en del forhold man skal være opmærksom på, når man kigger på op- og nedrykning af spillere.

Få overblikket her.

Spil frit på både 11:11 og 8:8+

§ 19.6 Spillere kan frit deltage i kampe både for ét hold i 11:11 såvel som for ét hold 8:8/7:7 i sin aldersgruppe. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Dommere

Dommerpåsætning+

Det er forskelligt fra række til række om DBU Fyn eller hjemmeholdet selv påsætter dommere til kampene.

Se hvilke rækker DBU Fyn tilsiger dommere og hvilke rækker klubberne selv skal påsætte her

Lokaldommere, som har bestået DBU dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommere.

Rammer

U13 drenge og piger 8:8+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 4 
U14 drenge og piger 8:8+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 4 
U14 drenge og piger 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret
Spilletid 2x35 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 4 
U15 drenge og piger 8:8+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse: Piger 4. Drenge 5
U15 drenge og piger 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret
Spilletid 2x35 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse: 5 (Drenge), 4 (piger) 
U16 drenge 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5
U17 piger 8:8+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter 
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 5.  
U17 piger 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5. 
Der må uden ansøgning anvendes op til 5 U18 spillere.
U17 drenge 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5
U19 drenge 11:11+
Afvikles i turneringsform 
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x45 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11:11 fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5