Delegeretmøde 2020

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2020

DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter mandag den 24. februar, 2020.

Der bydes på den traditionsrige wienerschnitzel kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Hver klub kan stille med to stemmeberettigede personer, der skal være tilmeldt senest den 19. februar 2020.