Delegeretmøde 2024

DBU Fyns delegeretmøde er DBU Fyns højeste instans. Det er her, at klubberne beslutter, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn, og her de vælger, hvem der skal repræsentere dem i DBU Fyns bestyrelse.

Delegeretmøde 2024

DBU Fyns årlige delegeretmøde (årsmøde) afholdes i Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter d. 28. februar.

Delegeretmødet indledes med spisning kl. 17.00 med efterfølgende mødestart kl. 18.00.

Hver klub kan stille med to stemmeberettigede personer.

Der er tilmeldingsfrist 21. februar.

Se tilmeldte klubber.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.

 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
  På valg er: Kaj Johansen

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: John Emil Johansen, Ole Hansen, Helene Hagsten Pedersen

 7. Valg af medlemmer til disciplinærudvalget
  a) Valg af formand i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Torben Hansen
  b) Valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 2 medlemmer i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Jan Andersen, René Luther Sørensen

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
  a) Valg af formand i ulige år. Valgperiode 2 år
  b) Valg af 1 medlem i ulige år. Valgperiode 2 år
  c) Valg af 1 medlem i lige år. Valgperiode 2 år
  På valg er: Brian Fussing
  d) Valg af 2 suppleanter. Valgperiode 1 år
  På valg er: Ole Larsen, Bent Hjortebjerg

 9. Eventuelt


Materialer (uploades løbende)

Årsrapport 2023
Revisionsprotokollat
Formandens beretning
Forslagsoversigt
Forslag til behandling 
Referat


Arkiv

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Materialer fra tidligere års delegeretmøde kan rekvireres ved henvendelse til DBU Fyn